Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 37 SGK Toán 2: Luyện tập

Giải bài tập trang 37 SGK Toán 2

Giải bài tập trang 37 SGK Toán 2: Luyện tập với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài tập phép cộng 6 cộng với một số. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 37 SGK Toán 2: Luyện tập (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 37/SGK Toán 2)

Bài 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

6 + 5 = 6 + 6 = 6 + 7 = 6 + 8 =

5 + 6 = 6 + 10 = 7 + 6 = 6 + 9 =

8 + 6 = 9 + 6 = 6 + 4 = 4 + 6 =

Bài giải

6 + 5 = 11 6 + 6 = 12 6 + 7 = 13 6 + 8 = 14

5 + 6 = 11 6 + 10 = 16 7 + 6 = 13 6 + 9 = 15

8 + 6 = 14 9 + 6 = 15 6 + 4 = 10 4 + 6 = 10

Bài 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

26

17

38

26

15

Số hạng

5

36

16

9

36

Tổng

Bài giải

Số hạng

26

17

38

26

15

Số hạng

5

36

16

9

36

Tổng

31

53

54

35

51

Bài 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 37 SGK Toán 2

Bài giải

Giải bài tập trang 37 SGK Toán 2

Bài 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Giải bài tập trang 37 SGK Toán 2

Bài giải

Số cây đội 2 trồng được là:

46 + 5= 51 ( cây )

Đáp số: 51 cây.

Bài 5. (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Trong hình bên:

a) Có mấy hình tam giác?

b) Có mấy hình tứ giác?

Giải bài tập trang 37 SGK Toán 2

Bài giải

Giải bài tập trang 37 SGK Toán 2

Đánh số vào hình rồi đếm:

a) Có 3 hình tam giác: h1, h3, h (1,2,3)

b) Có 3 hình tứ giác là : h2, h(1,2), h (2,3).

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 38 SGK Toán 2: Phép cộng

Chia sẻ, đánh giá bài viết
5
Sắp xếp theo

Giải bài tập Toán lớp 2

Xem thêm