Bài tập 26 + 4, 36 + 24

Bài tập Toán lớp 2: 26 + 4, 36 + 24 là tài liệu do VnDoc biên soạn với các bài tập Toán lớp 2 cơ bản, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 2 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các em.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

A. Lý thuyết cần nhớ về phép cộng 26 + 4 và 36 + 34

+ Phép cộng 26 + 4

Đặt tính:

Bài tập 26 + 4, 36 + 24

Hàng đơn vị: 6 cộng 4 bằng 10, viết 0, nhớ 1

Hàng chục: 2 thêm 1 (nhớ ở hàng đơn vị) bằng 3, viết 3

+ Phép cộng 36 + 24

Đặt tính:

Bài tập 26 + 4, 36 + 24

Hàng đơn vị: 6 cộng 4 bằng 10, viết 0, nhớ 1

Hàng chục: 3 + 2 bằng 5, thêm 1 (nhớ ở hàng đơn vị) bằng 6, viết 6

+ Cách tính tương tự đối với các số có phép cộng bằng 10

B. Bài tập vận dụng về phép cộng 26 + 4 và 36 + 24

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính 13 + 17 là:

A. 30 B. 20 C. 40 D. 50

Câu 2: Tổng nào dưới đây có giá trị bằng 40?

A. 14 + 36 B. 13 + 37 C. 3 + 37 D. 25 + 25

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 14 + … = 50 là:

A. 36 B. 46 C. 26 D. 16

Câu 4: Kết quả của phép tính 33 + 27 là:

A. 30 B. 40 C. 50 D. 60

Câu 5: Sợi dây thứ nhất dài 17cm, sợi dây thứ hai dài 23cm. Hỏi cả hai sợi dây dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

A. 40cm B. 30cm C. 20cm D. 10cm

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

12 + 18 24 + 36 14 + 46 25 + 35 17 + 43

Bài 2: Một đàn gà ngày đầu tiên để được 15 quả trứng. Ngày thứ hai đàn gà đẻ được 25 quả trứng. Hỏi cả hai ngày đàn gà đẻ được bao nhiêu quả trứng?

Bài 3: Tính

13 + 27 44 + 36 82 + 8 15 + 65 34 + 16

C. Lời giải bài tập về phép cộng 26 + 4 và 36 + 24

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A C A D A

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính

12 + 18 = 30 24 + 36 = 60 14 + 46 = 60 25 + 35 = 60 17 + 43 = 60

Bài 2:

Cả hai ngày đàn gà đẻ được số quả trứng là:

15 + 25 = 40 (quả)

Đáp số: 40 quả trứng

Bài 3:

13 + 27 = 40 44 + 36 = 80 82 + 8 = 90 15 + 65 = 80 34 + 16 = 50

--------

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán lớp 2: 26 + 4, 36 + 24. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 2 nâng cao bài tập môn Toán lớp 2 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
2 975
Sắp xếp theo

Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm