Giải bài tập trang 120 SGK Toán 2: Luyện tập bảng chia 4

Giải bài tập trang 120 SGK Toán 2: Luyện tập bảng chia 4

Giải bài tập trang 120 SGK Toán 2: Luyện tập bảng chia 4 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 2, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán trong phạm vi bảng chia 4.

Giải bài tập trang 118, 119 SGK Toán 2: Bảng chia 4. Một phần tư

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 Luyện tập bảng chia 4 trang 120 SGK Toán lớp 2

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

8 : 4 = 12 : 4 = 20 : 4 = 28 : 4 =

36 : 4 = 24 : 4 = 40 : 4 = 32 : 4 =

Hướng dẫn giải

8 : 4 = 2 12 : 4 = 3 20 : 4 = 5 28 : 4 = 7

36 : 4 = 8 24 : 4 = 6 40 : 4 = 10 32 : 4 = 8

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm:

4 × 3 = 4 × 2 = 4 × 1 = 4 × 4 =

12 : 4 = 8 : 4 = 4 : 4 = 16 : 4 =

12 : 3 = 8 : 2 = 4 : 1 =

Hướng dẫn giải

4 × 3 = 12 4 × 2 = 8 4 × 1 = 4 4 × 4 = 16

12 : 4 = 3 8 : 4 = 2 4 : 4 = 1 16 : 4 = 4

12 : 3 = 4 8 : 2 = 4 4 : 1 = 4

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Có 40 học sinh chia đều thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn giải

Số học sinh mỗi tổ là:

40 : 4 = 10 (học sinh)

Đáp số: 10 học sinh.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Có 12 người khách cần sang sông, mỗi thuyền đều chở 4 người khách (không kể người lái thuyền). Hỏi cần mấy thuyền để chở hết số khách đó?

Hướng dẫn giải

Số thuyền cần có là:

12 : 4 = 3 (thuyền)

Đáp số: 3 thuyền.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Hình nào đã khoanh vào 1/4 số con hươu

Giải bài tập trang 120 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Ở hình a, có 1/4 số con hươu đã được khoanh vào.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 2: Bảng chia 5. Một phần năm

Đánh giá bài viết
5 3.216
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm