Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Toán lớp 2 trang 94: Thừa số - Tích

Giải Toán lớp 2 trang 94: Thừ số - Tích giúp các em học sinh nắm được nhận biết tên gọi thành phần và kết quả các phép nhân, củng cố cách tìm kết quả của các phép nhân. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải lớp 2.

Giải bài tập trang 94 SGK Toán 2

Giải Toán lớp 2 trang 94 câu 1

Viết các tổng sau dưới dạng tích theo mẫu

Giải bài tập trang 94 SGK Toán 2

a) 9 + 9 + 9 =

b) 2 + 2 + 2 + 2 =

c) 10 + 10 + 10 =

Phương pháp giải:

- Đếm số hạng giống nhau trong tổng đã cho.

- Viết phép cộng thành phép nhân có dạng: (Số hạng) × (Số số hạng giống nhau).

Lời giải chi tiết:

a) 9 + 9 + 9 = 9 × 3

b) 2 + 2 + 2 + 2 = 2 × 4

c) 10 + 10 + 10 = 10 × 3

Giải Toán lớp 2 trang 94 câu 2

Viết các tích dưới dạng tổng số các hạng bằng nhau rồi tính theo mẫu:

Giải bài tập trang 94 SGK Toán 2

a) 5 × 2                             b) 3 × 4

2 × 5                                     4 × 3

Phương pháp giải:

- Từ phép nhân đã cho, xác định giá trị của số hạng và số các số bằng nhau trong tổng đó rồi tính giá trị.

Lời giải chi tiết:

a) 5 × 2 = 5 + 5 = 10

2 × 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

b) 3 × 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12

4 × 3 = 4 + 4 + 4 = 12

Giải Toán lớp 2 trang 94 câu 3

Viết phép nhân theo mẫu, biết:

Giải bài tập trang 94 SGK Toán 2

a) Các thừa số là 8 và 2, tích là 16

b) Các thừa số là 4 và 3, tích là 12

c) Các thừa số là 10 và 2, tích là 20

d) Các thừa số là 5 và 4, tích là 20

Phương pháp giải:

Ghi nhớ vị trí với tên gọi tương ứng của các số trong một phép nhân bất kì:

[Thừa số] x [Thừa số] = [Tích]

Lời giải chi tiết:

a) 8 × 2 = 16

b) 4 × 3 = 12

c) 10 × 2 = 20

a) 5 × 4 = 20

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 95, 96 SGK Toán 2: Bảng nhân 2 - Luyện tập

Ngoài bài Giải Toán lớp 2 trang 94: Thừa số - Tích, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

...............................

I. Đề thi học kì 1 lớp 2 Tải nhiều

II. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 Hay chọn lọc

1. Đề cương ôn tập lớp 2 học kì 1 năm 2020 - 2021

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

4. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tin Học

5. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tự nhiên

III. Đề thi học kì 1 lớp 2 VnDoc biên soạn:

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

3. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Anh

Chia sẻ, đánh giá bài viết
9
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm