Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 158

Giải vở bài tập Toán 2 bài 158

Giải vở bài tập Toán 2 bài 158: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập cấu tạo các dạng bài tập về phép cộng và phép trừ. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 158 trang 84

Câu 1. Tính nhẩm:

7 + 8 =…

400 + 300 =...

500 + 400 =…

8 + 7 =...

300 + 400 =…

400 + 500 =...

15 − 7 =…

700 − 400 =...

900 − 500 =…

15 − 8 =...

700 − 300 =…

900 − 400 =...

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

58 + 29

…………

…………

…………

185 − 65

…………

…………

…………

27 + 65

…………

…………

…………

92 − 87

…………

…………

…………

246 + 513

…………

…………

…………

888 − 357

…………

…………

…………

432 + 56

…………

…………

…………

564 − 44

…………

…………

…………

Câu 3. Tìm x:

a. X− 45 = 32

.................................…

b. x + 24 = 86

.................................…

c. 70 − x = 30

.................................…

Câu 4. Một cửa hàng buổi sáng bán được 325l dầu, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 144l dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

.....................

Câu 5. Lập tháp số (theo mẫu)

Giải vở bài tập Toán 2 bài 158

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Tính nhẩm:

7 + 8 = 15

400 + 300 = 700

500 + 400 = 900

8 + 7 = 15

300 + 400 = 700

400 + 500 = 900

15 − 7 = 8

700 − 400 = 300

900 − 500 = 400

15 − 8 = 7

700 − 300 = 400

900 − 400 = 500

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 158

Câu 3. Tìm x:

a. X− 45 = 32

X = 32 + 45

X = 77

b. x + 24 = 86

x = 86 - 24

x = 62

c. 70 − x = 30

X = 70 − 30

X = 40

Câu 4. Một cửa hàng buổi sáng bán được 325l dầu, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 144l dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 2 bài 158

Bài giải

Số lít dầu bán trong buổi chiều là:

325 + 144 = 469 (lít)

Đáp số: 469 lít

Câu 5. Lập tháp số (theo mẫu)

Giải vở bài tập Toán 2 bài 158

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
5
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm