Giải Toán lớp 2 trang 69, 70: Bảng trừ - Luyện tập

Giải bài tập trang 69, 70 SGK Toán 2: Bảng trừ - Luyện tập với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được kiến thức cơ bản về bảng trừ đồng thời vận dụng bảng cộng trừ để làm tính và giải Toán. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải Toán lớp 2.

1. Giải Toán lớp 2 trang 69

Toán lớp 2 trang 69 câu 1

Tính nhẩm:

11 – 2 =          12 – 3 =            13 – 4 =

11 – 3 =          12 – 4 =            13 – 5 =

11 – 4 =          12 – 5 =            13 – 6 =

11 – 5 =          12 – 6 =            13 – 7 =

11 – 6 =          12 – 7 =            13 – 8 =

11 – 7 =           12 – 8 =           13 – 9 =

11 – 8 =           12 – 9 =

11 – 9 =

Hướng dẫn giải

11 – 2 = 9           12 – 3 = 9           13 – 4 = 9

11 – 3 = 8           12 – 4 = 8           13 – 5 = 8

11 – 4 = 7           12 – 5 = 7           13 – 6 = 7

11 – 5 = 6           12 – 6 = 6           13 – 7 = 6

11 – 6 = 5           12 – 7 = 5            13 – 8 = 5

11 – 7 = 4            12 – 8 = 4           13 – 9 = 4

11 – 8 = 3            12 – 9 = 3

11 – 9 = 2

Toán lớp 2 trang 69 câu 2

Tính:

5 + 6 – 8 =           9 + 8 – 9 =              3 + 9 – 6 =

8 + 4 – 5 =            6 + 9 – 8 =              7 + 7 – 9 =

Hướng dẫn giải

5 + 6 – 8 = 3           9 + 8 – 9 = 8            3 + 9 – 6 = 6

8 + 4 – 5 = 7          6 + 9 – 8 = 7             7 + 7 – 9 = 5

2. Giải Toán lớp 2 trang 70

Toán lớp 2 trang 70 câu 1

Tính nhẩm:

18 – 9 =              16 – 8 =           14 – 7 =             17 – 9 =

17 – 8 =              15 – 7 =           13 – 6 =             12 – 8 =

16 – 7 =              14 – 6 =           12 – 5 =             16 – 6 =

15 – 6 =              13 – 5 =           11 – 4 =             14 – 5 =

12 – 3 =              12 – 4 =           10 – 3 =             11 – 3 =

Hướng dẫn giải

18 – 9 = 9             16 – 8 = 8         14 – 7 = 7         17 – 9 = 8

17 – 8 = 9             15 – 7 = 8         13 – 6 = 7         12 – 8 = 4

16 – 7 = 9             14 – 6 = 8          12 – 5 = 7         16 – 6 = 10

15 – 6 = 9             13 – 5 = 8          11 – 4 = 7          14 – 5 = 9

12 – 3 = 9             12 – 4 = 8          10 – 3 = 7          11 – 3 = 8

Toán lớp 2 trang 70 câu 2

Đặt tính rồi tính:

a) 35 – 8; 57 – 9; 63 – 5;

b) 72 – 34; 81 – 45; 94 – 36.

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 trang 70 câu 2

Toán lớp 2 trang 70 câu 3

Tìm x:

a) x + 7 = 21; b) 8 + x = 42; c) x – 15 = 15.

Hướng dẫn giải

a) x + 7 = 21;

x = 21 – 7

x = 14

b) 8 + x = 42;

x = 42 – 8

x = 34

c) x – 15 = 15.

x = 15 + 15

x = 30

Toán lớp 2 trang 70 câu 4

Thùng to có 45 kg đường, thùng bé có ít hơn thùng to 6kg đường. Hỏi thùng bé có bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Hướng dẫn giải

Số kg thùng bé có là

45 – 6 = 39 (kg)

Đáp số: 39 kg đường.

Toán lớp 2 trang 70 câu 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Giải bài tập trang 69, 70 SGK Toán 2

Đoạn thẳng MN dài khoảng mấy xăng-ti-mét?

A. Khoảng 7cm 

B. Khoảng 8cm

C. Khoảng 9cm

D. Khoảng 10cm.

Hướng dẫn giải

Khoanh vào C.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 71 SGK Toán 2: 100 trừ đi một số

Ngoài Giải Toán lớp 2 trang 69, 70, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

I. Đề thi học kì 1 lớp 2 Tải nhiều

II. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 Hay chọn lọc

1. Đề cương ôn tập lớp 2 học kì 1 năm 2020 - 2021

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

4. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tin Học

5. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tự nhiên

III. Đề thi học kì 1 lớp 2 VnDoc biên soạn:

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

Đánh giá bài viết
2 3.514
Sắp xếp theo

Giải bài tập Toán lớp 2

Xem thêm