Giải bài tập trang 178, 179 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 178, 179 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 178, 179 SGK Toán 2: Luyện tập chung có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK Toán 2 giúp các em học sinh ôn tập, hệ thống lại kiến thức ôn tập ôn thi cuối năm đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 177, 178 SGK Toán 2: Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 178, 179 SGK Toán 2: Luyện tập chung (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 178, 179/SGK Toán 2)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 178, 179 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 178, 179 SGK Toán 2

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Điền dấu < , > , =

302...310 200 + 20 + 2...322

888...879 600 + 80 + 4....648

542...500 + 42 400 + 120 + 5...525

Hướng dẫn giải

302 < 310 200 + 20 + 2 < 322

888 > 879 600 + 80 + 4 > 648

542 = 500 + 42 400 + 120 + 5 = 525

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 178, 179 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 178, 179 SGK Toán 2

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Mỗi đồng hồ ứng với cách đọc nào?

Giải bài tập trang 178, 179 SGK Toán 2

a) 7 giờ 15 phút ; b) 10 giờ 30 phút; c) 1 giờ rưỡi

Hướng dẫn giải

Đồng hồ A ứng với cách đọc c) 1 giờ rưỡi.

Đồng hồ B ứng với cách đọc b) 10 giờ 30 phút.

Đồng hồ C ứng với cách đọc a) 7 giờ 15 phút.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 180 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Đánh giá bài viết
2 1.259
Sắp xếp theo

Giải bài tập Toán lớp 2

Xem thêm