Toán lớp 2 bài 6: Luyện tập chung sách Kết nối tri thức

Toán lớp 2 bài 6: Luyện tập chung sách Kết nối tri thức là lời giải các bài tập trong SGK với hướng dẫn chi tiết giúp cho các em học sinh lớp 2 tham khảo và có kế hoạch, phương pháp học tập hiệu quả.

Luyện tập trang 23, 24 SGK Toán lớp 2

Bài 1 Toán lớp 2 trang 23

Đề bài: Số?

a)

Bài 1 trang 23 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

b)

Bài 1 trang 23 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Trên tia số, số đứng trước bé hơn số đứng sau, số đứng sau lớn hơn số đứng trước.

Lời giải:

a)

Bài 1 trang 23 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

b)

Bài 1 trang 23 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 2 Toán lớp 2 trang 23 

Đề bài:

a) Viết mỗi số 27, 56, 95, 84, 72 thành tổng (theo mẫu).

Mẫu: 27 = 20 + 7

b) Số?

34 = 30 + ? 55 = ? + 5
68 = ? + 8 89 = 80 + ?

Hướng dẫn:

Các em học sinh viết mỗi số thành tổng của số tròn chục và số đơn vị tương ứng với số đó.

Trong số có hai chữ số, chữ số viết trước là số hàng chục, số đứng sau là số hàng đơn vị.

Lời giải:

a)

27 = 20 + 7 56 = 50 + 6 95 = 90 + 5
84 = 80 + 4 72 = 70 + 2  

b)

34 = 30 + 4 55 = 50 + 5
68 = 60 + 8 89 = 80 + 9

Bài 3 Toán lớp 2 trang 23

Đề bài: Số?

Số liền trước Số đã cho Số liền sau
34 35 36
? 40 ?
? 59 ?
? 77 ?

Hướng dẫn:

Số liền trước là số nhỏ hơn số đã cho một đơn vị. Số liền sau là số lớn hơn số đã cho 1 đơn vị.

Lời giải:

Số liền trước Số đã cho Số liền sau
34 35 36
39 40 41
58 59 60
76 77 78

Bài 4 Toán lớp 2 trang 23 

Đề bài:

a) Viết các số trên xe đua theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số trên xe đua.

 

 

 

Bài 4 trang 23 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

So sánh hai hoặc nhiều số có hai chữ số:

+ Hai số có cùng chữ số hàng chục thì số nào có hàng đơn vị lớn hơn sẽ lớn hơn.

+ Hai số khác chữ số hàng chục thì số nào có hàng chục lớn hơn sẽ lớn hơn.

Lời giải:

a) Xe đua màu xanh lá đánh số 37.

Xe đua màu xanh dương đánh số 24.

Xe đua màu đỏ đánh số 45.

Xe đua màu vàng đánh số 42.

Sắp xếp các số trên xe đua theo thứ tự từ bé đến lớn được: 24, 37, 42, 45.

b) Số lớn nhất trong các số trên xe đua là: 45.

Số bé nhất trong các số trên xe đua là: 24.

Tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số trên xe đua là:

45 + 24 = 69.

Bài 5 Toán lớp 2 trang 24

Đề bài: Lớp 2A trồng được 29 cây, lớp 2B trồng được 25 cây. Hỏi lớp 2A trồng được hơn lớp 2B bao nhiêu cây?

Bài 5 trang 24 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Đề bài hỏi “lớp 2A trồng được hơn lớp 2B bao nhiêu cây” nên để giải bài toán, các em học sinh sẽ sử dụng phép trừ trong đó số bị trừ là số cây lớp 2A trồng được và số trừ là số cây lớp 2B trồng được.

Lời giải:

Lớp 2A trồng được hơn lớp 2B số cây là:

29 – 25 = 4 (cây)

Đáp số: 4 cây.

Luyện tập trang 24 SGK Toán lớp 2

Bài 1 Toán lớp 2 trang 24

Đề bài: Chọn câu trả lời đúng.

a) Tổng của 32 và 6 là:

A. 92  B. 38 C. 82

b) Hiệu của 47 và 22 là:

A. 69 B. 24 C. 25

c) Số liền trước của số bé nhất có hai chữ số là:

A. 9 B. 10 C. 11

d) Số liền sau của số lớn nhất có hai chữ số là:

A. 98 B. 99 C. 100

Hướng dẫn:

a) Ví dụ về phép cộng 2 số như 25 + 20 = 45. Các số cộng với nhau là số hạng. Kết quả là tổng. Như ví dụ trên 25 và 20 là số hạng, 45 là tổng.

b) Ví dụ về phép trừ như 45 – 25 = 20. Số bị trừ là số đầu tiên, số trừ là số sau dấu trừ. Kết quả là hiệu. Như ví dụ trên 45 là số bị trừ, 25 là là số trừ, 20 là hiệu.

c), d) Số liền trước là số nhỏ hơn số đã cho một đơn vị. Số liền sau là số lớn hơn số đã cho 1 đơn vị.

Lời giải:

a) Tổng của 32 và 6 là: 32 + 6 = 38

Đáp án đúng là đáp án B.

b) Hiệu của 47 và 22 là: 47 – 22 = 25

Đáp án đúng là đáp án C.

c) Số bé nhất có hai chữ số là số 10. Số liền trước của số 10 là số 9.

Đáp án đúng là đáp án A.

d) Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Số liền sau của số 99 là số 100.

Đáp án đúng là đáp án C.

Bài 2 Toán lớp 2 trang 24

Đề bài:

a) Ghép hai trong ba thẻ số bên được các số có hai chữ số nào?

b) Tính hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số vừa ghép được.

Bài 2 trang 24 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Trong số có hai chữ số, chữ số viết trước là số hàng chục, số đứng sau là số hàng đơn vị.

Chữ số hàng chục trong số có hai chữ số là một số lớn hơn 0 và nhỏ hơn 10.

Chữ số hàng đơn vị trong số có hai chữ số là một số nhỏ hơn 10.

So sánh hai hoặc nhiều số có hai chữ số:

+ Hai số có cùng chữ số hàng chục thì số nào có hàng đơn vị lớn hơn sẽ lớn hơn.

+ Hai số khác chữ số hàng chục thì số nào có hàng chục lớn hơn sẽ lớn hơn.

Lời giải:

a) Các số có hai chữ số được ghép từ hai trong ba thẻ số đã cho là: 30; 50; 33; 35; 53; 55.

b) Số lớn nhất trong các số vừa ghép được là: 55

Số bé nhất trong các số vừa ghép được là: 30.

Hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số vừa ghép được là: 55 – 30 = 25.

Bài 3 Toán lớp 2 trang 24

Đề bài: >; <; =?

a) 34 + 5 ? 41

98 – 5 ? 89

b) 87 – 32 ? 50 + 5

25 + 53 ? 76 – 4

Hướng dẫn:

Thực hiện phép tính và so sánh các kết quả với nhau rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

So sánh hai hoặc nhiều số có hai chữ số:

+ Hai số có cùng chữ số hàng chục thì số nào có hàng đơn vị lớn hơn sẽ lớn hơn.

+ Hai số khác chữ số hàng chục thì số nào có hàng chục lớn hơn sẽ lớn hơn.

Lời giải:

a) ✩ 34 + 5 ? 41

Có 34 + 5 = 39 và 39 < 41 nên 34 + 5 < 41

✩ 98 – 5 ? 89

Có 98 – 5 = 93 và 93 > 89 nên 98 – 5 > 89

b) ✩ 87 – 32 ? 50 + 5

Có 87 – 32 = 55; 50 + 5 = 55 và 55 = 55 nên 87 – 32 = 50 + 5

✩ 25 + 53 ? 76 – 4

Có 25 + 53 = 78; 76 – 4 = 72 và 78 > 72 nên 25 + 53 > 76 – 4

.......................................................

Ngoài Toán lớp 2 bài 6: Luyện tập chung sách Kết nối tri thức trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, cùng các tài liệu học tập hay lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 2:

Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 31
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm