Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 2 trang 47, 48, 49 Bài 50 So sánh các số, tròn trăm, tròn chục

Toán lớp 2 trang 47, 48, 49 Bài 50 So sánh các số, tròn trăm, tròn chục Kết nối tri thức là tài liệu giải bài tập Toán lớp 2 giúp các em chuẩn bị trước các câu hỏi phần hoạt động và phần luyện tập trong SGK Toán lớp 2 tập 2.

>> Bài trước: Toán lớp 2 trang 43, 44, 45, 46 Bài 49 Các số tròn trăm, tròn chục Kết nối tri thức

Bài 2 (trang 48 SGK Toán 2 tập 2)

Đếm rồi so sánh các số tròn chục.

Bài 2 (trang 48 SGK Toán 2 tập 2)

Lời giải:

Bài 2 (trang 48 SGK Toán 2 tập 2)

Bài 3 (trang 48 SGK Toán 2 tập 2)

Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô có dấu “?”.

Bài 3 (trang 48 SGK Toán 2 tập 2)

Lời giải:

Bài 3 (trang 48 SGK Toán 2 tập 2)

Bài 4 (trang 48 SGK Toán 2 tập 2)

a) Ảnh thẻ của mỗi bạn đã che đi số nào?

Bài 4 (trang 48 SGK Toán 2 tập 2)

b) Trong các số đã bị che, số nào lớn nhất, số nào bé nhất?

Lời giải:

a) Ta có:

Bài 4 (trang 48 SGK Toán 2 tập 2)

Vậy: Ảnh thẻ của Mai che đi số 930.

Ảnh thẻ của Nam che đi số 950.

Ảnh thẻ của Việt che đi số 960.

Ảnh thẻ của Rô-bốt che đi số 990.

b) So sánh các số đã cho ta có:

930 < 950 < 960 < 990.

Vậy trong các số bị che, số lớn nhất là 990, số bé nhất là 930.

Luyện tập trang 48, 49 SGK Toán lớp 2

Bài 1 (trang 48 SGK Toán 2 tập 2)

Câu nào đúng, câu nào sai?

Bài 1 (trang 48 SGK Toán 2 tập 2)

Lời giải:

So sánh các số ta có:

700 < 900 520 > 250

890 > 880 270 < 720

190 = 190 460 < 640

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 1 (trang 48 SGK Toán 2 tập 2)

Bài 2 (trang 49 SGK Toán 2 tập 2)

Hãy gắn các biển số lên mỗi nhà kho để các ngôi nhà được đánh số theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 2 (trang 49 SGK Toán 2 tập 2)

Lời giải:

So sánh các số ta có:

350 > 300 > 270 > 210.

Do đó các số viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

350 ; 300 ; 270; 210.

Vậy để các ngôi nhà được đánh số theo thứ tự từ lớn đến bé, ta gắn các biển số lên mỗi nhà kho như sau:

Bài 2 (trang 49 SGK Toán 2 tập 2)

Bài 3 (trang 49 SGK Toán 2 tập 2)

Rô-bốt cần đổi chỗ hai tảng đá nào để có các số theo thứ tự từ bé đến lớn?

Bài 3 (trang 49 SGK Toán 2 tập 2)

Lời giải:

So sánh các số ta có:

240 < 420 < 600 < 640.

Do đó các số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

240 ; 420 ; 600 ; 640.

Vậy để có các số theo thứ tự từ bé đến lớn, Rô-bốt cần đổi chỗ hai tảng đá phía bên phải như sau:

Bài 3 (trang 49 SGK Toán 2 tập 2)

Bài 4 (trang 49 SGK Toán 2 tập 2)

a) Tìm số lớn nhất trong các số ghi ở các toa tàu.

b) Đổi chỗ hai toa tàu để được các toa ghi các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 4 (trang 49 SGK Toán 2 tập 2)

Lời giải:

a) So sánh các số ta có:

130 < 310 < 370 < 730.

Vậy số lớn nhất trong các số ghi ở các toa tàu là 730.

b) Theo câu a ta có: 130 < 310 < 370 < 730.

Do đó, để được các toa ghi các số theo thứ tự từ bé đến lớn, ta cần đổi chỗ hai toa tàu ghi số 130 và 730 với nhau.

Bài 5 (trang 49 SGK Toán 2 tập 2)

Các bạn gấu có cân nặng là: 480 kg, 400 kg và 540 kg.

Dựa vào hình vẽ, tìm cân nặng của mỗi bạn.

Bài 5 (trang 49 SGK Toán 2 tập 2)

Lời giải:

Từ hình thứ nhất ta có gấu xám nhẹ hơn gấu trắng.

Từ hình thứ hai ta có gấu trắng nhẹ hơn gấu nâu.

Như vậy ta có các bạn gấu theo cân nặng tăng dần là: gấu xám, gấu trắng, gấu nâu.

Lại có: 400 kg < 480 kg < 540.

Vậy: Bạn gấu xám cân nặng 400 kg.

Bạn gấu trắng cân nặng 480 kg.

Bạn gấu nâu cân nặng 540 kg.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 2 trang 50, 51, 52, 53 Bài 51 Số có ba chữ số

Chia sẻ, đánh giá bài viết
8
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Toán lớp 2

    Xem thêm