Giải vở bài tập Toán 2 bài 60: 34 - 8

Giải vở bài tập Toán 2 bài 60 trang 64

Giải vở bài tập Toán 2 bài 60: 34 - 8 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh biết cách lập bảng trừ có dạng 34 - 8 và học thuộc lòng bảng trừ. Đồng thời biết vận dụng bảng trừ đã học để làm tính và giải các bài tập liên quan.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 60: 14 trừ đi một số 14 - 8

Câu 1. Tính:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 60 trang 64

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

34 - 9 84 - 5 94 - 8 74 - 7

Câu 3. Hà bắt được 25 con sâu, Lan bắt được ít hơn Hà 8 con sâu. Hỏi Lan bắt được bao nhiêu con sâu?

Câu 4. Tìm x:

a) x +6 = 24 b) x - 12 = 44

Câu 5.

a) Tô màu đỏ vào hình vuông. Tô màu xanh vào phần còn lại của hình tròn.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 60 trang 64

b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

+ Hình................... đặt trên hình……………

+ Hình…………….đặt dưới hình…………

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 60 trang 64

Câu 2.

Giải VBT toán 2

Câu 3.

Tóm tắt:

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 60 trang 64

Bài giải

Số con sâu Lan bắt được là:

24 – 8 = 16 (con)

Đáp số: 16 con.

Câu 4.

a, X+ 6 = 24

X = 24 − 6

X = 18

b, X− 12 = 44

X = 44 + 12

X = 56

Câu 5.

a) Tô màu đỏ vào hình vuông. Tô màu xanh vào phần còn lại của hình tròn.

Giải VBT toán 2 trang 63

b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

+Hình đặt trên đặt trên hình tròn

+Hình tròn đặt dưới hình vuông

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
2 3.390
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm