Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 2: Bảng chia 3. Một phần ba

Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 2: Bảng chia 3. Một phần ba

Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 2: Bảng chia 3. Một phần ba với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh luyện tập cách lập bảng chia 3, thực hành các bài toán có liên quan đến chia 3, một phần 3. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 112 SGK Toán 2: Số bị chia - Số chia - Thương

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 Bảng chia 3 trang 113 SGK Toán 2

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

6 : 3 = 3 : 3 = 15 : 3 =

9 : 3 = 12 : 3 = 30 : 3 =

18 : 3 = 21 : 3 = 24 : 3 =

27 : 3 =

Hướng dẫn giải

6 : 3 = 2 3 : 3 = 1 15 : 3 = 5

9 : 3 = 3 12 : 3 = 4 30 : 3 = 10

18 : 3 = 6 21 : 3 = 7 24 : 3 = 8

27 : 3 = 9

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Có 24 học sinh chia thành 3 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn giải

Mỗi tổ có số học sinh là:

24 : 3 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Số?

Số bị chia

12

21

27

30

3

15

24

18

Số chia

3

3

3

3

3

3

3

3

Thương

Hướng dẫn giải

Số bị chia

12

21

27

30

3

15

24

18

Số chia

3

3

3

3

3

3

3

3

Thương

4

7

9

10

1

5

8

6

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 Một phần ba trang 114 SGK Toán 2

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Đã tô màu 1/3 hình nào?

Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Chọn hình C

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Hình nào có 1/3 số ô vuông được tô màu

Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Hinh A, B, C

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Hình nào khoanh 1/3 số con gà?

Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Hình B

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 115 SGK Toán 2: Luyện tập bảng chia 3

Chia sẻ, đánh giá bài viết
10
Sắp xếp theo

Giải bài tập Toán lớp 2

Xem thêm