Giải vở bài tập Toán 2 bài 108: Bảng chia 3

Giải vở bài tập Toán 2 bài 108

Giải vở bài tập Toán 2 bài 108: Bảng chia 3 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh luyện tập cách lập bảng chia 3, thực hành các bài toán có liên quan đến chia 3. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 108 trang 26

Câu 1. Tính nhẩm:

9 : 3 =..…

6 : 3 =.....

3 : 3 =.....

15 : 3 =….

12 : 3 =.....

21 : 3 =.....

18 : 3 =..…

24 : 3 =..…

27 : 3 =..…

30 : 3 =.....

Câu 2. Có 18l mật ong chia đều vào 3 bình. Hỏi mỗi bình có mấy lít mật ong?

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 3. Số?

Số bị chia

6

9

18

12

21

30

27

24

15

3

Số chia

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Thương

Câu 4. Tính nhẩm:

Nhân

3 × 4 =....

3 × 7 =....

3 × 10 =....

Chia

12 : 3=....

21 : 3=....

30 : 3=....

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Tính nhẩm:

9 : 3 = 3

6 : 3 = 2

3 : 3 = 1

15 : 3 = 5

12 : 3 = 4

21 : 3 = 7

18 : 3 = 6

24 : 3 = 8

27 : 3 = 9

30 : 3 = 10

Câu 2. Có 18l mật ong chia đều vào 3 bình. Hỏi mỗi bình có mấy lít mật ong?

Bài giải

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 2 bài 108: Bảng chia 3

Bài giải

Số lít mật ong có trong một bình là:

18 : 3 = 6

Đáp số: 6 lít

Câu 3. Số?

Số bị chia

6

9

18

12

21

30

27

24

15

3

Số chia

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Thương

2

3

6

4

7

10

9

8

5

1

Câu 4. Tính nhẩm:

Nhân

3 × 4 = 12

3 × 7 = 21

3 × 10 = 30

Chia

12 : 3 = 4

21 : 3 = 7

30 : 3 = 10

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 1.138
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm