Giải vở bài tập Toán 2 bài 46: 11 trừ đi một số 11 - 5

Giải vở bài tập Toán 2 bài 46

Giải vở bài tập Toán 2 bài 46: 11 trừ đi một số 11 - 5 giúp các em học sinh nắm được cách tự lập bảng trừ có nhớ dạng 11 - 5 và thuộc lòng bảng trừ. Đồng thời biết cách vận dụng bảng trừ để làm tính, cách đọc tên gọi thành phần và kết quả của phép trừ.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 46 câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 50

Câu 1. Số?

a)

7 + 4 =..…

4 + 7 =..…

11 − 7 =..…

11 − 4 =..…

5 + 6 =..…

6 + 5 =..…

11 − 5 =..…

11 − 6 =..…

2 + 9 =..…

9 + 2 =..…

11 − 2 =..…

11 − 9 =..…

8 + 3 =..…

3 + 8=..…

11 − 8 =..…

11 − 3 =..…

b)

11 − 1 − 6 =..…

11 − 7 =..…

11 − 1 − 4 =..…

11 − 5 =..…

11 − 1 − 1=..…

11 − 2 =..…

Câu 2. Tính:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 46: 11 trừ đi một số 11 - 5

Câu 3. Huệ có 11 quả đào, Huệ cho bạn 5 quả đào. Hỏi Huệ còn lại mấy quả đào?

Câu 4. Điền dấu >, <, =

Giải vở bài tập Toán 2 bài 46

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

a)

7 + 4 = 11

4 + 7 = 11

11 − 7 = 4

11 − 4 = 7

5 + 6 = 11

6 + 5 = 11

11 − 5 = 6

11 − 6 = 5

2 + 9 = 11

9 + 2 = 11

11 − 2 = 9

11 − 9 = 2

8 + 3 = 11

3 + 8= 11

11 − 8 = 3

11 − 3 = 8

b)

11 − 1 − 6 = 4

11 − 7 = 4

11 − 1 − 4 = 6

11 − 5 = 6

11 − 1 − 1= 9

11 − 2 = 9

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 46 đáp án câu 2

Câu 3.

Tóm tắt

Huệ có : 11 quả đào

Huệ cho : 5 quả đào

Huệ còn :….quả đào?

Bài giải

Số quả đào Huệ còn lại là:

11 – 5 = 6 quả

Đáp số: 6 quả

Câu 4.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 46 đáp án câu 4

>>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 2 bài 47: 31 - 5

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
8 2.037
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm