Giải vở bài tập Toán lớp 2 bài 64: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9

Giải vở bài tập Toán 2 bài 64: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9 giúp học sinh biết cách thực hiện phép trừ dạng có nhớ (số bị trừ có hai chữ số, số trừ có một số). Đồng thời củng cố cách tìm số hạng chưa biết trong phép cộng.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 trang 73 câu 1

Đặt tính rồi tính:

a) 35 - 8             55 - 7               85 - 9                 75 - 6

b) 86 - 9             96 - 8                66 - 7                76 - 9

c) 47 - 9             27 - 8                 78 - 9                48 - 9

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 64

Giải vở bài tập Toán lớp 2 trang 73 câu 2

 Tìm x:

a) x + 8 = 36

b) 9 + x = 48

c) x + 7 = 55

Phương pháp giải:

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

a) x + 8 = 36

x = 36 – 8

x = 28

b) 9 + x = 48

x = 48 – 9

x = 39

c) x + 7 = 55

x = 55 – 7

x = 48

Giải vở bài tập Toán lớp 2 trang 73 câu 3

Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 64 trang 68

Phương pháp giải:

- Nối các điểm đã cho bằng thước kẻ và bút chì để tạo được hình giống với hình mẫu.

- Tô màu vào hình vừa vẽ được.

Lời giải chi tiết:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 64 trang 68

...............................................

I. Đề thi học kì 1 lớp 2 được tải nhiều nhất:

II. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 Hay nhất:

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

III. Đề thi học kì 1 lớp 2 VnDoc biên soạn:

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

Đánh giá bài viết
1 2.066
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm