Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 34 SGK Toán 2: 6 cộng với một số 6 + 5

Lời giải bài tập trang 34 SGK Toán 2

Giải bài tập trang 34 SGK Toán 2: 6 cộng với một số 6 + 5 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài tập phép cộng 6 cộng với một số 6 + 5. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 34 SGK Toán 2: 6 cộng với một số 6 + 5 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 34/SGK Toán 2)

Bài 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

6 + 6 = 6 + 7 = 6 + 8 = 6 + 9 =

6 + 0 = 7 + 6 = 8 + 6 = 9 + 6 =

Bài giải

6 + 6 = 12 6 + 7 = 13 6 + 8 = 14 6 + 9 = 15

6 + 0 = 6 7 + 6 = 13 8 + 6 = 14 9 + 6 = 15

Bài 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

Giải bài tập trang 34 SGK Toán 2

Bài giải

Giải bài tập trang 34 SGK Toán 2

Bài 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Số?

6 + ... = 11 ... + 6 = 12 6 + ... = 13

Bài giải

6 + 5 = 11 6 + 6 = 12 6 + 7 = 13

Bài 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Giải bài tập trang 34 SGK Toán 2

- Có mấy điểm ở trong hình tròn?

- Có mấy điểm ở ngoài hình tròn?

- Có tất cả bao nhiêu điểm?

Bài giải

- Có 6 điểm ở trong hình tròn.

- Có 9 điểm ở ngoài hình tròn.

- Số điểm có tất cả là: 6 + 9 = 15 (điểm)

Bài 5. (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ trống:

7 + 6 ... 6 + 7 6 + 9 - 5 ... 11

8 + 8 ... 7 + 8 8 + 6 - 10 ... 3

Bài giải

7 + 6 = 6 + 7 6 + 9 - 5 < 11

8 + 8 > 7 + 8 8 + 6 - 10 > 3

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 35 SGK Toán 2: 26 + 5

Đánh giá bài viết
4 1.832
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm