Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 88 SGK Toán 2: Ôn tập về giải Toán

Giải bài tập trang 88 SGK Toán 2: Ôn tập về giải Toán

Giải bài tập trang 88 SGK Toán 2: Ôn tập về giải Toán với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được quy trình giải Toán có lời văn (dạng Toán đơn về cộng trừ), cách trình bày giải Toán có lời văn. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo và tải về.

Giải bài tập trang 85 SGK Toán 2: Ôn tập về hình học

Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 2: Ôn tập về đo lường

Hướng dẫn giải bài Ôn tập về giải Toán (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 88)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Một cửa hàng buổi sáng bán được 48l dầu, buổi chiều bán được 37l dầu. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn giải

Số lít dầu cả hai buổi bán được là

48 + 37 = 85 (lít)

Đáp số: 85 lít dầu.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Bình cân nặng 32kg, An cân nhẹ hơn Bình 6kg. Hỏi An cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải

An cân nặng:

32 – 6 = 26 (kg)

Đáp số: 26kg

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Lan hái được 24 bông hoa, Liên hái được nhiều hơn Lan 16 bông hoa. Hỏi Liên hái được bao nhiêu bông hoa?

Hướng dẫn giải

Số bông hoa Liên hái được là:

24 + 16 = 40 (bông hoa)

Đáp số: 40 bông hoa

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết số thích hợp vào các ô màu xanh:

Giải bài tập trang 88 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 88 SGK Toán 2

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 88 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Đánh giá bài viết
17 5.595
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm