Giải bài tập trang 126 SGK Toán 2: Thực hành xem đồng hồ

Giải bài tập trang 126 SGK Toán 2: Thực hành xem đồng hồ

Giải bài tập trang 126 SGK Toán 2: Thực hành xem đồng hồ giúp các em dễ dàng hiểu được cách tập xem đồng hồ (vào các buổi), làm quen với số chỉ giờ lớn hơn 12 giờ. Đồng thời, làm quen với những hoạt động sinh hoạt, học tập thường ngày liên quan đến thời gian (đúng giờ, muộn giờ, sáng, tối,... ). Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập trang 125, 126 SGK Toán 2: Giờ, phút

Hướng dẫn giải bài Thực hành xem đồng hồ – SGK toán 2 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 126)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Giải bài tập trang 126 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Đồng hồ A chỉ 4 giờ 15 phút.

Đồng hồ B chỉ 1 giờ 30 phút.

Đồng hồ C chỉ 9 giờ 15 phút.

Đồng hồ D chỉ 8 giờ 30 phút.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Mỗi câu dưới đây ứng với đồng hồ nào?

Giải bài tập trang 126 SGK Toán 2

a) An vào học lúc 13 giờ 30 phút.

b) An ra chơi lúc 15 giờ.

c) An vào học tiếp lúc 15 giờ 15 phút.

d) An tan học lúc 16 giờ 30 phút.

e) An tưới rau lúc 5 giờ 30 phút chiều.

g) An ăn cơm lúc 7 giờ tối.

Hướng dẫn giải

a) An vào học lúc 13 giờ 30 phút ứng với đồng hồ A.

b) An ra chơi lúc 15 giờ ứng với đồng hồ D.

c) An vào học tiếp lúc 15 giờ 15 phút ứng với đồng hồ B.

d) An tan học lúc 16 giờ 30 phút chiều ứng với đồng hồ E.

e) An tưới rau lúc 5 giờ 30 phút chiều ứng với đồng hồ C.

f) An ăn cơm lúc 7 giờ tối ứng với đồng hồ G.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ:

2 giờ; 1 giờ 30 phút; 6 giờ 15 phút; 5 giờ rưỡi.

Hướng dẫn giải

Quay kim sao cho:

Đồng hồ chỉ 2 giờ: Kim ngắn chỉ số 2, kim dài chỉ số 12.

Đồng hồ chỉ 1 giờ 30 phút: kim ngắn chỉ giữa số 1 và số 2, kim dài chỉ số 6.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 127 SGK Toán 2: Luyện tập giờ, phút

Đánh giá bài viết
22 4.039
Sắp xếp theo

Giải bài tập Toán lớp 2

Xem thêm