Giải vở bài tập Toán 2: Tự kiểm tra phần 7

Giải vở bài tập Toán 2: Tự kiểm tra

Giải vở bài tập Toán 2: Tự kiểm tra phần 7 có đáp án và hướng dẫn dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SBT giúp các em học sinh ôn tập nắm chắc các kiến thức của môn Toán lớp 2. Mời các em cùng tham khảo chi tiết các bài tập.

Đề bài: Giải vở bài tập Toán 2: Tự kiểm tra

Câu 1. Số?

355… ; 357 ; … ; … ; 360 ; … ; … .

Câu 2. >; <; =?

357 … 400

301 … 297

601 … 536

999 … 1000

238….259

823 … 823

Câu 3. Đặt tính rồi tính:

423 + 235

…………

…………

…………

351 + 246

…………

…………

…………

972 − 320

…………

…………

…………

656 − 234

…………

…………

…………

Câu 4. Tính:

83cm + 10cm =.......…

62mm + 7mm =......…

93km − 10km =......…

273l + 12l =......…

480kg + 10kg =......…

387kg − 15kg =......…

Câu 5. Xây bức tường thứ nhất hết 350 viên gạch. Xây bức tường thứ hai hết nhiều hơn bức tường thứ nhất 45 viên gạch. Hỏi xây bức tường thứ hai hết bao nhiêu viên gạch?

Bài giải

.....................

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Số?

355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362.

Câu 2. >; <; =?

357 < 400

301 > 297

601 > 536

999 < 1000

238 < 259

823 = 823

Câu 3. Đặt tính rồi tính:

Giải vở bài tập Toán 2: Tự kiểm tra

Câu 4. Tính:

83cm + 10cm = 93cm

62mm + 7mm = 69mm

93km − 10km = 83km

273l + 12l = 285l

480kg + 10kg = 490kg

387kg − 15kg = 372kg

Câu 5. Xây bức tường thứ nhất hết 350 viên gạch. Xây bức tường thứ hai hết nhiều hơn bức tường thứ nhất 45 viên gạch. Hỏi xây bức tường thứ hai hết bao nhiêu viên gạch?

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 2: Tự kiểm tra

Bài giải

Số viên gạch xây bức tường thứ hai là:

350 + 45 = 395 (viên)

Đáp số: 395 viên

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
3 419
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm