Giải bài tập trang 175 SGK Toán 2: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Giải bài tập trang 175 SGK Toán 2: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Giải bài tập trang 175 SGK Toán 2: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) g với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em ôn tập các dạng bài tập về đại lượng, tính quãng đường, thời gian ôn thi cuối năm. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 174 SGK Toán 2: Ôn tập về đại lượng

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 174 SGK Toán 2: Ôn tập về đại lượng (bài 1, 2, 3, 4 trang 175/SGK Toán 2)

Bài 1: Bảng sau đây cho biết thời gian Hà dành cho một số hoạt động trong ngày:

Hoạt động

Thời gian

Học

4 giờ

Vui chơi

60 phút

Giúp mẹ việc nhà

30 phút

Xem ti vi

45 phút

Trong các hoạt động trên, Hà dành nhiều thời gian nhất cho hoạt động nào?

Bài 2: Bình cân nặng 27 kg, Hải nặng hơn Bình 5kg. Hỏi Hải cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 3: Hai xã Đinh Xá và Hòa Hiệp cách nhau 11km. Nhà bạn Phương cách xã Hiệp Hòa 20km (xem hình vẽ). Hỏi nhà bạn Phương cách xã Đinh Xá bao nhiêu ki-lô-mét?

Giải bài tập trang 175 SGK Toán 2

Bài 4: Một trạm bơm phải bơm nước trong 6 giờ, bắt đầu bơm lúc 9 giờ. Hỏi đến mấy giờ thì bơm xong?

Hướng dẫn giải

Bài 1:

Hà dành nhiều thời gian nhất cho hoạt động học.

Bài 2:

Hải cân nặng:

27 + 5 = 32 (kg)

Đáp số: 32 kg.

Bài 3:

Nhà bạn Phương cách xã Đình Xá là:

20 - 11 = 9 (km)

Đáp số: 9km.

Bài 4:

Bơm xong lúc:

9 + 6 = 15 (giờ)

15 giờ = 3 giờ chiều

Đáp số: 3 giờ chiều.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 2: Ôn tập về hình học

Đánh giá bài viết
5 1.398
Sắp xếp theo

Giải bài tập Toán lớp 2

Xem thêm