Giải vở bài tập Toán 2 bài 92: Luyện tập bảng nhân 2

Giải vở bài tập Toán 2 bài 92

Giải vở bài tập Toán 2 bài 92: Luyện tập giúp các em học sinh nắm được cách lập bảng nhân 2 và học thuộc lòng bảng nhân 2 và các bài toán có lời văn. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết bài giải.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 92 câu 1, 2, 3 ,4, 5

Câu 1. Tính (theo mẫu)

2cm x 3 = 6cm

2cm × 4 =..…

2cm × 9 =..…

2cm × 5 =.…

2kg × 2 =..…

2kg × 7 =.....

2kg × 8 =.....

2kg × 10 =..…

Câu 2. Số

Giải vở bài tập Toán 2 bài 92: Luyện tập bảng nhân 2

Câu 3. Mỗi đôi đũa có 2 chiếc đũa. Hỏi 6 đôi đũa có bao nhiêu chiếc đũa?

Câu 4. Viết số thích hợp vàoô trống (theo mẫu):

Giải vở bài tập Toán 2 bài 92: Luyện tập

b,

Thừa số

2

2

2

2

2

2

2

Thừa số

4

7

5

3

6

9

10

Tích

6

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

2cm × 4 = 8cm

2cm × 9 = 18cm

2cm × 5 = 10cm

2kg × 2 = 4kg

2kg × 7 = 14 kg

2kg × 8 = 16 kg

2kg × 10 = 20kg

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 92: Luyện tập

Câu 3.

Tóm tắt

1 đôi đũa có: 2 chiếc

6 đôi đũa có: …. chiếc?

Bài giải

Số chiếc đũa có trong 6 đôi đũalà:

2 x 6 = 12 (chiếc)

Đáp số: 12 chiếc

Câu 4.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 92: Luyện tập bảng nhân 2

Câu 5.

Thừa số

2

2

2

2

2

2

2

Thừa số

4

7

5

3

6

9

10

Tích

6

14

10

6

12

18

20

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
2 3.177
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm