Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 31 SGK Toán 2: Luyện tập

Giải bài tập trang 31 SGK Toán 2

Giải bài tập trang 31 SGK Toán 2: Luyện tập giúp các em học sinh ôn lại các dạng bài tập ít hơn, giải các bài toán có lời văn tương ứng. Mời các em tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 31 SGK Toán 2: Luyện tập (bài 1, 2, 3, 4 trang 31/SGK Toán 2)

Bài 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Giải bài tập trang 31 SGK Toán 2

- Trong hình tròn có mấy ngôi sao?

- Trong hình vuông có mấy ngôi sao?

- Trong hình vuông có nhiều hơn trong hình tròn mấy ngôi sao?

- Trong hình tròn có ít hơn trong hình vuông mấy ngôi sao?

b) Em phải vẽ thêm mấy ngôi sao nữa vào trong hình tròn để số ngôi sao ở trong hai hình bằng nhau?

Bài giải

a) - Trong hình tròn có 5 ngôi sao.

- Trong hình vuông có 7 ngôi sao.

- Trong hình vuông có nhiều hơn trong hình tròn 2 ngôi sao (7 - 5 = 2)

- Trong hình tròn có ít hơn trong hình vuông 2 ngôi sao (7 - 5 = 2)

b) Phải vẽ thêm 2 ngôi sao nữa vào trong hình tròn để số ngôi sao ở trong hai hình bằng nhau.

Bài 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Anh: 16 tuổi

Anh hơn em: 5 tuổi

Em: ... tuổi?

Bài giải

Tuổi của em là:

16 - 5 = 11 (tuổi)

Đáp số: 11 tuổi

Bài 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Giải các bài toán theo tóm tắt sau:

Em: 11 tuổi

Anh hơn em: 5 tuổi

Anh: ... tuổi?

Bài giải

Tuổi của anh là:

11 + 5 = 16 (tuổi)

Đáp số: 16 tuổi

Bài 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Tòa nhà thứ nhất có 16 tầng, tòa nhà thứ hai có ít hơn tòa nhà thứ nhất 4 tầng. Hỏi tòa nhà thứ hai có bao nhiêu tầng?

Bài giải

Tòa nhà thứ hai có số tầng là:

16 - 4 = 12 (tầng)

Đáp số: 12 tầng.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 32 SGK Toán 2: Ki - lô - gam

Đánh giá bài viết
5 2.251
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm