Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 113: Bảng chia 4

Giải vở bài tập Toán 2 bài 113

Giải vở bài tập Toán 2 bài 113: Bảng chia 4 trang 31 gồm câu 1, 2, 3, 4 giúp các em học sinh ôn tập và thực hành các bài Toán về bảng chia 4 và các bài tập liên quan tới phép chia.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 113 trang 31

Câu 1. Tính nhẩm:

4 : 4 =..…

16 : 4 =..…

24 : 4 =..…

8 : 4 =..…

20 : 4 =..…

32 : 4 =..…

12 : 4 =..…

36 : 4 =..…

40 : 4 =.....

Câu 2. Người ta xếp đều 24 cái cốc vào 4 bàn. Hỏi mỗi bàn được xếp mấy cái cốc?

Bài giải

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Câu 3. Có 20 quả bóng bàn xếp vào các hộp, mỗi hộp có 4 quả bóng bàn. Hỏi xếp được mấy hộp bóng đó?

Bài giải

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Câu 4. Tính nhẩm:

Nhân

4 × 5 =.....

4 × 6 =.....

4 × 10 =.....

Chia

20 : 4 =.....

24 : 4 =.....

40 : 4 =.....

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.Tính nhẩm:

4 : 4 = 1

16 : 4 = 4

24 : 4 = 6

8 : 4 = 2

20 : 4 = 5

32 : 4 = 8

12 : 4 = 3

36 : 4 = 9

40 : 4 = 10

Câu 2. Người ta xếp đều 24 cái cốc vào 4 bàn. Hỏi mỗi bàn được xếp mấy cái cốc?

Tóm tắt

4 bàn:Giải vở bài tập Toán 2 bài 113: Bảng chia 4

1 bàn: Giải VBT Toán 2 bài 113

Bài giải

Số cái cốc có trong mỗi bàn là:

24 : 4 = 6 (cái)

Đáp số: 6 cái

Câu 3. Có 20 quả bóng bàn xếp vào các hộp, mỗi hộp có 4 quả bóng bàn. Hỏi xếp được mấy hộp bóng đó?

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 2 bài 113: Bảng chia 4

Bài giải

20 quả bóng xếp được số hộp là:

20 : 4 = 5 (hộp)

Đáp số: 5 hộp

Câu 4. Tính nhẩm:

Nhân

4 × 5 = 20

4 × 6 = 24

4 × 10 = 40

Chia

20 : 4 = 5

24 : 4 = 6

40 : 4 = 10

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 1.238
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm