Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 141: Ki - lô - mét

Giải vở bài tập Toán 2 bài 141: Ki - lô - mét

Giải vở bài tập Toán 2 bài 141: Ki - lô - mét có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SBT giúp các em học sinh nắm được cách quy đổi đơn vị ra Ki - lô - mét, và các dạng bài tập liên quan đến đơn vị đo độ dài đường xa bằng Ki - lô - mét.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 141 trang 65

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1km = … m … m = 1km

1m = … dm … cm = 1m

1dm = … cm … dm = 1m

1m = … cm … cm = 1dm

Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 141: Ki - lô - mét

a, Quãng đường từ A đến C (qua B) dài … km.

b, Quãng đường từ B đến C dài hơn quãng đường từ B đến A là … km.

c, Quãng đường từ C đến B ngắn hơn quãng đường từ C đến D là … km.

Câu 3. Đọc bảng rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Đường xe lửa

(Tuyến đường sắt Thống Nhất)

Chiều dài

Hà Nội – Vinh

319km

Hà Nội – Huế

688km

Hà Nội – Đà nẵng

791km

Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh

935km

Nha Trang – Thành phố Hồ Chí Minh

411km

a, Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Huế dài …. km.

b) Quãng đường xe lửa từ Hà nội đến Đà Nẵng dài ….km.

c, Quãng đường xe lửa từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài ….km.

Câu 4. Viết dài hơn hoặcngắn hơn vào chỗ chấm thích hợp:

a, Quãng đường Hà Nội – Đà Nẵng ………… quãng đường Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh.

b, Quãng đường Hà Nội - Huế ………………quãng đường Nha Trang – Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1km = 1000m 1000m = 1km

1m = 10dm 100cm = 1m

1dm = 10cm 10dm = 1m

1m = 100cm 10cm = 1dm

Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 141: Ki - lô - mét

a) Quãng đường từ A đến C (qua B) dài 53km.

b) Quãng đường từ B đến C dài hơn quãng đường từ B đến A là 17km.

c) Quãng đường từ C đến B ngắn hơn quãng đường từ C đến D là 12km.

Câu 3. Đọc bảng rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Đường xe lửa

(Tuyến đường sắt Thống Nhất)

Chiều dài

Hà Nội – Vinh

319km

Hà Nội – Huế

688km

Hà Nội – Đà nẵng

791km

Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh

935km

Nha Trang – Thành phố Hồ Chí Minh

411km

a, Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Huế dài 688km.

b, Quãng đường xe lửa từ Hà nội đến Đà Nẵng dài 791km.

c) Quãng đường xe lửa từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài 935km.

Câu 4. Viết dài hơn hoặc ngắn hơn vào chỗ chấm thích hợp:

a, Quãng đường Hà Nội – Đà Nẵng ngắn hơn quãng đường Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh.

b, Quãng đường Hà Nội - Huế dài hơn quãng đường Nha Trang – Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
5
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm