Giải vở bài tập Toán 2 bài 116: Bảng chia 5

Giải vở bài tập Toán 2 bài 116

Giải vở bài tập Toán 2 bài 116: Bảng chia 5 bao gồm 4 bài tập với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh luyện tập cách lập bảng chia 5, thực hành các bài toán có liên quan đến chia 5. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 116 trang 34

Câu 1. Tính nhẩm:

5 : 5 =..…

20 : 5 =..….

30 : 5 =..…

15 : 5 =..…

10 : 5 =..…

25 : 5 =..…

35 : 5 =..…

45 : 5 =..…

40 : 5 =..…

50 : 5 =.....

Câu 2. Tính nhẩm:

Nhân

5 × 3 =....

5 × 7 =....

5 × 10 =.....

Chia

15 : 5 =....

35 : 5 =....

50 : 5 =....

Câu 3. Có 20 tờ báo chia đều cho 5 tổ. Hỏi mỗi tổ nhận được mấy tờ báo?

Bài giải

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Câu 4. Có 20 tờ báo chia cho các tổ, mỗi tổđược 5 tờ báo. Hỏi có mấy tổ được chia báo?

Bài giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Tính nhẩm:

5 : 5 = 1

20 : 5 = 4

30 : 5 = 6

15 : 5 = 3

10 : 5 = 2

25 : 5 = 5

35 : 5 = 7

45 : 5 = 9

40 : 5 = 8

50 : 5 = 10

Câu 2. Tính nhẩm:

Nhân

5 × 3 = 15

5 × 7 = 35

5 × 10 = 50

Chia

15 : 5 = 3

35 : 5 = 7

50 : 5 = 10

Câu 3. Có 20 tờ báo chia đều cho 5 tổ. Hỏi mỗi tổ nhận được mấy tờ báo?

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 2 bài 116: Bảng chia 5

Bài giải

Một tổ nhận được số tờ báo là:

20 : 5 = 4 (tờ)

Đáp số: 4 tờ

Câu 4. Có 20 tờ báo chia cho các tổ, mỗi tổ được 5 tờ báo. Hỏi có mấy tổ được chia báo?

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 2 bài 116: Bảng chia 5

Bài giải

20 tờ báo chia cho số tổ là:

20 : 5 = 4 (tổ)

Đáp số: 4 tổ

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
11 3.274
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm