Giải Toán lớp 2 trang 89, 90: Luyện tập chung (tiếp theo)

Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 2: Luyện tập chung (tiếp theo) với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán SGK lớp 2 chương 4. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về.

1. Giải Toán lớp 2 trang 89

Giải Toán lớp 2 trang 89 câu 1

Tính:

Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 2

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng hoặc trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 2

Giải Toán lớp 2 trang 89 câu 2

Tính:

14 - 8 + 9 = 15 - 6 + 3 = 9 + 9 - 15 =
5 + 7 - 6 = 8 + 8 - 9 = 13 - 5 + 6 =
16 - 9 + 8 = 11 - 7 + 8 = 6 + 6 - 9 =

Phương pháp giải:

Lần lượt thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

14 - 8 + 9 = 15 15 - 6 + 3 = 12 9 + 9 - 15 = 3
5 + 7 - 6 = 6 8 + 8 - 9 = 7 13 - 5 + 6 = 14
16 - 9 + 8 = 15 11 - 7 + 8 = 12 6 + 6 - 9 = 3

Giải Toán lớp 2 trang 89 câu 3

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 2

Phương pháp giải:

a) Muốn tìm tổng ta lấy hai số hạng cộng với nhau.

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

b) Muốn tìm hiệu ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết:

Giải Toán lớp 2 trang 89 câu 3

Cách giải chi tiết:

a. Cột thứ nhất: 32 + 8 = 40, điền 40

Cột thứ hai: 62 – 12 = 50, điền 50

Cột thứ ba: 25 + 25 = 50, điền 50

Cột thứ tư: 85 – 35 = 50, điền 50

b. Cột thứ nhất: 44 – 18 = 26, điền 26

Cột thứ hai: 27 + 36 = 63, điền 63

Cột thứ ba: 64 – 34 = 30, điền 30

Cột thứ tư: 90 – 38 = 52, điền 52.

Giải Toán lớp 2 trang 89 câu 4

Can bé đựng được 14l dầu, can to đựng được nhiều hơn can bé 8l. Hỏi can to đựng được bao nhiêu lít dầu?

Lời giải chi tiết:

Số lít dầu đựng trong can to là:

14 + 8 = 22 (l)

Đáp số: 22 l dầu

Giải Toán lớp 2 trang 89 câu 5

Hãy vẽ một đoạn thẳng dài 5cm. Kéo dài đoạn thẳng đó để được một đoạn thẳng dài 1dm.

Lời giải chi tiết:

Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 2

2. Giải Toán lớp 2 trang 90

Giải Toán lớp 2 trang 90 câu 1

Đặt tính rồi tính:

a) 38 + 27; 54 + 29; 67 + 5

b) 61 – 28; 70 – 32; 83 – 8

Phương pháp giải

- Đặt tính: Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Cộng hoặc trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 2

Giải Toán lớp 2 trang 90 câu 2

Tính:

12 + 8 + 6 = 25 + 15 – 30 =
36 + 19 – 19 = 51 – 19 + 18 =

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Giải:

12 + 8 + 6 = 26 25 + 15 – 30 = 10
36 + 19 – 19 = 36 51 – 19 + 18 = 50

 Giải Toán lớp 2 trang 90 câu 3

Năm nay ông 70 tuổi, bố kém ông 32 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

Hướng dẫn giải

Năm nay tuổi bố là:

70 – 32 = 38 (tuổi)

Đáp số: 38 tuổi

Giải Toán lớp 2 trang 90 câu 4

Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a) 75 + 18 = 18 + ...

b) 37 + 26 = ... + 37

c) 44 + ... = 36 + 44;

d) ... + 9 = 9 + 65

Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức : a + b = b + a

Lời giải chi tiết:

a) 75 + 18 = 18 + 75

b) 37 + 26 = 26 + 37

c) 44 + 36 = 36 + 44;

d) 65 + 9 = 9 + 65

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 91 SGK Toán 2: Tổng của nhiều số

Ngoài bài Giải Toán lớp 2 trang 89, 90: Luyện tập chung (tiếp theo), các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

...............................

I. Đề thi học kì 1 lớp 2 Tải nhiều

II. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 Hay chọn lọc

1. Đề cương ôn tập lớp 2 học kì 1 năm 2020 - 2021

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

4. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tin Học

5. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tự nhiên

III. Đề thi học kì 1 lớp 2 VnDoc biên soạn:

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

3. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Anh

Đánh giá bài viết
3 6.004
Sắp xếp theo

Giải bài tập Toán lớp 2

Xem thêm