Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 51: 32 - 8

Giải vở bài tập Toán 2 bài 51 trang 55

Giải vở bài tập Toán 2 bài 51: 32 - 8 giúp các em học sinh biết cách thực hiện phép tính trừ dạng 32 - 8 có nhớ, củng cố về tìm số hạng khi biết tổng và số hạng kia. Sau đây là lời giải chi tiết cho từng bài tập.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 51 câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 55

Câu 1. Tính:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 51: 32 -8

Câu 2. Đặt rồi tính:

42 - 5 82 - 8 62 - 6 32 - 3

Câu 3. Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán:

Hoa có 32 quả táo, Hoa cho bạn 9 quả táo. Hỏi………………

Câu 4. Tìm x:

a) x + 9 = 32 b) 6 + x = 32

Câu 5. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 51

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 51 câu 1

Câu 2.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 51 câu 2

Câu 3. Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán:

Hoa có 32 quả táo, Hoa cho bạn 9 quả táo. Hỏi Hoa còn lại bao nhiêu quả táo?

Tóm tắt:

Hoa có : 32 quả táo

Hoa cho bạn : 9 quả táo

Hoa còn lại : … quả táo?

Bài giải

Hoa còn lại số quả táo là:

32 – 9 = 23 (quả)

Đáp số: 23 quả

Câu 4. Tìm x:

a) x + 9 = 32 b) 6 + x = 32

x = 32 – 9 x = 32 – 6

x = 23 x = 26

Câu 5.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 51 câu 5

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
6
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm