Giải vở bài tập Toán 2 bài 18: 8 cộng với một số 8 + 5

Giải vở bài tập Toán 2 bài 18 trang 21

Giải vở bài tập Toán 2 bài 18: 8 cộng với một số 8 + 5 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài tập phép cộng 8 cộng với một số 8 + 5. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 18: 8 cộng với một số 8 + 5

Câu 1. Tính nhẩm:

8 + 2 =..…

8 + 8 =..…

8 + 3 =..…

8 + 9 =..…

8 + 4 =..…

4 + 8 =..…

8 + 5 =..…

5 + 8 =..…

8 + 6 =..…

6 + 8 =..…

8 + 7 =..…

7 + 8 =..…

Câu 2. Tính:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 18

Câu 3. Tính nhẩm:

8 + 5 =…

8 + 2 + 3 =…

9 + 5 = …

9 + 1 + 4 =…

8 + 7 =…

8 + 2 + 5 =…

9 + 7 =…

9 + 1 + 6 =…

8 + 4 =…

8 + 2 + 2 =…

9 + 8 =…

9 + 1 + 7 =...

Câu 4. Hoa có 8 con tem, Hoa mua thêm 4 con tem nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu con tem?

Câu 5. Số

Giải vở bài tập Toán 2 bài 18 trang 21

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

8 + 2 = 10

8 + 8 = 16

8 + 3 = 11

8 + 9 = 17

8 + 4 = 12

4 + 8 = 12

8 + 5 = 13

5 + 8 = 13

8 + 6 = 14

6 + 8 = 14

8 + 7 = 15

7 + 8 = 15

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 18

Câu 3:

8 + 5 = 13

8 + 2 + 3 = 13

9 + 5 = 14

9 + 1 + 4 = 14

8 + 7 = 15

8 + 2 + 5 = 15

9 + 7 = 16

9 + 1 + 6 = 16

8 + 4 = 12

8 + 2 + 2 = 12

9 + 8 = 17

9 + 1 + 7 = 17

Câu 4.

Tóm tắt

Hoa có : 8 con tem

Mua thêm : 4 con tem

Hoa có : … con tem?

Bài giải

Số con tem Hoa có tất cả là:

8 + 4 = 12 (con)

Đáp số : 12 con

Câu 5.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 18

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
12 2.590
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm