Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 62: Luyện tập

Giải vở bài tập Toán 2 bài 62 trang 66

Giải vở bài tập Toán 2 bài 62: Luyện tập với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh biết cách lập bảng trừ và học thuộc lòng bảng trừ. Mời các em cùng luyện tập.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 62 trang 66

Câu 1. Tính nhẩm:

14 − 7 = ….

14 − 9 = ….

14 − 8 = ….

14 − 6 = …

14 − 0 = ….

14 − 5 = ….

14 − 10 = ….

14 − 4 = ….

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

84 - 37 64 - 9 74 - 18 44 - 35

Câu 3. Tìm x:

a) x + 26 = 54

b) 35 + x = 94

c) x – 34 = 12

Câu 4. Trong vường có 64 cây cam và cây bưởi, trong đó có 18 cây bưởi. Hỏi trong vườn đó có bao nhiêu cây cam?

Câu 5. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 62 trang 66

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

14 − 7 = 7

14 − 9 = 5

14 − 8 = 6

14 − 6 = 8

14 − 0 = 14

14 − 5 = 9

14 − 10 = 4

14 − 4 = 10

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 62

Câu 3.

a) x + 26 = 54

x = 54 – 26

x = 28

b) 35 + x = 94

x = 94 – 35

x = 59

c) x – 34 = 12

x = 12 + 34

x = 46

Câu 4. Tóm tắt

Bưởi và cam có : 64 cây

Bưởi có : 18 cây

Cam có : …cây?

Bài giải

Số cây cam trong vườn có là:

64 – 18 = 46 (cây)

Đáp số: 46 cây.

Câu 5.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 62

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm