Giải vở bài tập Toán 2 bài 137

Giải vở bài tập Toán 2 bài 137: Các số có ba chữ số

Giải vở bài tập Toán 2 bài 137: Các số có ba chữ số bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SBT giúp các em học sinh nắm chắc được cách đọc, viết cấu tạo các số có ba chữ số. Mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 137 trang 60, 61

Câu 1. Nối (theo mẫu):

Giải vở bài tập Toán 2 bài 137

Câu 2. Nối (theo mẫu)

Giải vở bài tập Toán 2 bài 137

Câu 3. Viết (theo mẫu):

Viết số

Trăm

Chục

Đơn vị

Đọc số

356

3

5

6

ba trăm năm mươi sáu

653

5

6

3

hai trăm chín mươi mốt

708

9

1

0

tám trăm mười lăm

500

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a)

Số 999 đọc là “chín chín chín”.

Số 999 đọc là “chín trăm chín mươi chín”.

b)

Số 306 đọc là “ba mươi sáu”.

Số 306 đọc là “ba trăm linh sáu”.

Câu 5. Số?

Trong hình bên:

a) Có …. hình tam giác.

b) Có …. hình tứ giác.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 137

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Nối (theo mẫu):

Giải vở bài tập Toán 2 bài 137

Câu 2. Nối (theo mẫu)

Giải vở bài tập Toán 2 bài 137

Câu 3. Viết (theo mẫu)

Viết số

Trăm

Chục

Đơn vị

Đọc số

356

3

5

6

ba trăm năm mươi sáu

653

6

5

3

sáu trăm năm mươi ba

563

5

6

3

năm trăm sáu mươi ba

291

2

9

1

hai trăm chín mươi mốt

708

7

0

8

bảy trăm linh tám

910

9

1

0

chín trăm mười

815

8

1

5

tám trăm mười lăm

500

5

0

0

năm trăm

Câu 4:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 137: Các số có ba chữ số

Câu 5. Số?

Trong hình bên:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 137

a) Có 3 hình tam giác.

b) Có 3 hình tứ giác.

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 1.037
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm