Giải Toán lớp 2 trang 111: Luyện tập bảng chia 2

Giải bài tập trang 111 SGK Toán 2: Luyện tập bảng chia 2 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán trong phạm vi bảng chia 2. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo.

Giải Toán lớp 2 trang 111 câu 1

Tính nhẩm:

8 : 2 =10 : 2 =14 : 2 =18 : 2 =
16 : 2 =6 : 2 =20 : 2 =12 : 2 =

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia với 2 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

8 : 2 = 410 : 2 = 514 : 2 = 718 : 2 = 9
16 : 2 = 86 : 2 = 320 : 2 = 1012 : 2 = 6

Giải Toán lớp 2 trang 111 câu 2

Tính nhẩm:

2 × 6 =

12 : 2 =

2 × 8 =

16 : 2 =

2 × 2 =

4 : 2 =

2 × 1 =

2 : 2 =

Phương pháp giải:

Nhẩm giá trị của phép nhân 2 rồi tìm giá trị của phép chia tương ứng.

Lời giải chi tiết:

2 × 6 = 12

12 : 2 = 6

2 × 8 = 16

16 : 2 = 8

2 × 2 = 4

4 : 2 = 2

2 × 1 = 2

2 : 2 = 1

Giải Toán lớp 2 trang 111 câu 3

Có 18 lá cờ chia đều cho 2 tổ. Hỏi mỗi tổ được mấy lá cờ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm lời giải ta lấy 18 chia cho số tổ.

Lời giải chi tiết:

Số lá cờ của mỗi tổ là:

18 : 2 = 9 (lá cờ)

Đáp số: 9 lá cờ.

Giải Toán lớp 2 trang 111 câu 4

Có 20 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 2 bạn. Hỏi tất cả có mấy hàng?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số hàng ta lấy số học sinh chia cho số học sinh trong một hàng.

Lời giải chi tiết:

Số hàng có tất cả là: 20 : 2 = 10 (hàng)

Đáp số: 10 hàng.

Giải Toán lớp 2 trang 111 câu 5

Hình nào có 1/2 số con chim đang bay?

Giải bài tập trang 111 SGK Toán 2

Phương pháp giải:

- Đếm số chim đang bay và số chim còn ở trên cành.

- Chọn hình có số chim đang bay và số chim trên cành bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Hình a và hình c.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 112 SGK Toán 2: Số bị chia - Số chia - Thương

...............................

I. Đề thi học kì 1 lớp 2 Tải nhiều

II. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 Hay chọn lọc

1. Đề cương ôn tập lớp 2 học kì 1 năm 2020 - 2021

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

4. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tin Học

5. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tự nhiên

Đánh giá bài viết
6 5.568
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm