Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 143 SGK Toán 2: Các số từ 101 đến 110

Giải bài tập trang 143 SGK Toán 2: Các số từ 101 đến 110

Giải bài tập trang 143 SGK Toán 2: Các số từ 101 đến 110 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được cách đọc và viết, so sánh các số trong phạm vi từ 101 đến 110. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập trang 141 SGK Toán 2: Các số tròn chục từ 110 đến 200

Hướng dẫn giải bài Các số từ 101 đến 110 – SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4 trang 143/SGK Toán 2)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Mỗi số dưới đây ứng với cách đọc nào?

Giải bài tập trang 143 SGK Toán 2

a) Một trăm linh bảy.

b) Một trăm linh chín.

c) Một trăm linh tám.

d) Một trăm linh hai.

e) Một trăm linh năm.

g) Một trăm linh ba.

Hướng dẫn giải

Mỗi số dưới đây ứng với cách đọc:

Số 102 ứng với cách đọc d.

Số 109 ứng với cách đọc b.

Số 105 ứng với cách đọc e.

Số 108 ứng với cách đọc c.

Số 103 ứng với cách đọc g.

Số 107 ứng với cách đọc a.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 143 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 143 SGK Toán 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền dấu < , > ,=

101...102 106...109

102...102 103...101

105...104 105...105

109...108 109...110

Hướng dẫn giải

101 < 102 106 < 109

102 = 102 103 > 101

105 > 104 105 = 105

109 > 108 109 < 110

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

a) Viết các số 106, 108, 105, 107 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Viết các số 100, 106, 107, 105, 110, 103 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Hướng dẫn giải

a) Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

103, 105, 106, 107, 108.

b) Các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé như sau:

110, 107, 106, 105, 103, 100.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 145 SGK Toán 2: Các số từ 111 đến 200

Đánh giá bài viết
3 577
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm