Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 61: 54 - 18

Giải vở bài tập Toán 2 bài 61 trang 65

Giải vở bài tập Toán 2 bài 61: 54 - 18 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh biết cách lập bảng trừ có dạng 54 - 18 và học thuộc lòng bảng trừ. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 61 trang 65 câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5

Câu 1. Tính:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 61 trang 65

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

34 - 16 84 - 37 74 - 45 64 - 29

Câu 3. Mỗi bước chân của anh dài 44cm, mỗi bước chân của em ngắn hơn mỗi bước chân của anh 18cm. Hỏi mỗi bước chân của em dài bao nhiêu xăng – ti – mét?

Câu 4. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 61

Câu 5. Số

Giải vở bài tập Toán 2 bài 61 câu 5

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 61 trang 65 câu 1

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 61 trang 65 câu 2

Câu 3.

Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 61 trang 65

Bài giải

Mỗi bước chân em dài:

44 – 18 = 26 (cm)

Đáp số: 26 cm

Câu 4.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 61 trang 65

Câu 5.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 61 trang 65

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm