Bài tập 28 + 5

Bài tập Toán lớp 2: 28 + 5 là tài liệu do VnDoc biên soạn với các bài tập Toán lớp 2 cơ bản, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 2 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các em.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Lý thuyết cần nhớ về phép cộng 28 + 5

+ Phép cộng 28 + 5 là phép cộng có nhớ giữa số có hai chữ số với số có một chữ số

Đặt tính:

Bài tập 28 + 5

Hàng đơn vị: 8 cộng với 5 bằng 13, viết 3 nhớ 1

Hàng chục: 2 cộng với 0 được 2, thêm 1 (nhớ ở hàng đơn vị) bằng 3, viết 3

B. Bài tập vận dụng về 28 + 5

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính 38 + 6 là:

A. 32 B. 34 C. 44 D. 42

Câu 2: Tính nhẩm 68 + 3 + 7 được kết quả là:

A. 72 B. 78 C. 79 D. 71

Câu 3: Kết quả của phép tính 38 + 9 là:

A. 17 B. 27 C. 37 D. 47

Câu 4: An có 28 con tem, Hoa cho An thêm 6 con tem. Số tem tổng cộng An có là:

A. 34 con tem B. 32 con tem C. 35 con tem D. 38 con tem

Câu 5: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 28 + …. = 32 là:

A. 3 B. 2 C. 5 D. 4

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Đặt rồi tính:

28 + 6 48 + 9 18 + 7 58 + 6
68 + 3 78 + 4 28 + 7 18 + 8

Bài 2: Nhà Hùng có 18 con vịt và 6 con gà. Hỏi nhà Hùng có tất cả bao nhiêu con gà và vịt?

Bài 3: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

34 … 28 + 7 38 + 5 …. 40 28 + 7 … 35
18 + 6 … 18 + 2 48 + 3 … 48 + 6 28 + 8 … 28 + 8

C. Lời giải bài tập 28 + 5

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
C B D A D

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính

28 + 6 = 34 48 + 9 = 57 18 + 7 = 25 58 + 6 = 64
68 + 3 = 71 78 + 4 = 82 28 + 7 = 35 18 + 8 = 26

Bài 2:

Nhà Hùng có tất cả số gà và vịt là:

18 + 6 = 24 (con)

Đáp số: 24 con gà và vịt

Bài 3:

34 < 28 + 7 38 + 5 > 40 28 + 7 = 35
18 + 6 > 18 + 2 48 + 3 < 48 + 6 28 + 8 = 28 + 8

--------

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán lớp 2: 28 + 5. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 2 nâng caobài tập môn Toán lớp 2 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
2 331
Sắp xếp theo

Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm