Bộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 2
ĐỀ SỐ 1
Thời gian làm bài: 40 phút
I. PHẨN TRẮC NGHIỆM
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Bài 1. Số lớn nhất trong các số 45, 46, 54, 64 là:
A. 64 B. 46 C. 54 D. 45
Bài 2. Kết quả của 59 + 9 7 là:
A. 62 B. 61 C. 63 D. 64
Bài 3. Kết quả của phép tính nào dưới đây lớn hơn 56?
A. 28 + 27 B.38 + 19 C. 48 + 8 D.18 + 36
Bài 4. Kết quả của 48 + 17 + 5 :
A. 60 B. 65 C. 70 D. 75
Bài 5. Phép nh nào dưới đây có kết quả 100?
A. 47 + 53 B.79 + 20 C.68 + 22 D.65 + 45
Bài 6. Thùng thứ nhất 25 lít xăng. Thùng thứ nhất ít hơn thùng thứ hai 18 lít
xăng. Hỏi thùng thứ hai bao nhiêu lít xăng?
II. PHẨN TỰ LUẬN
Bài 1. Bắc 38 viên bi. Bắc ít hơn Nam 5 viên bi. Hỏi Nam bao nhiêu viên bi?
Bài 2. Mai 15 quyển vở. nhiều hơn Mai 8 quyển vở. Hỏi Hà bao nhiêu
quyển vở?
Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống:
6 3 6 3
27
+
2
8
94
3
5 5
+
+
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 4. Trong hình vẽ bên:
a) bao nhiêu hình tam giác?
b) Đọc tên các hình tam giác đó.
Đáp án Đề thi học sinh giỏi Toán 2 - Đề 1:
I. PHẨN TRẮC NGHIỆM
Bài 1. A. 64
Bài 2. B. 61
Bài 3. B. 38 + 19
Bài 4. C. 70
Bài 5. A. 47 + 53
Bài 6. B. 43 lít
II. PHẨN TỰ LUẬN
Bài 1.
Số bi Nam :
38 + 5 = 43 (viên bi)
Đáp số: 43 viên bi
Bài 2.
Số vở của là:
15 + 8 = 23 (quyển)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đáp số: 23 quyển vở.
Bài 3.
6 36 3
Bài 4.
a) 6 hình tam giác.
b) Đọc tên các hình tam giác: ABC, ABE, ABD, BED, BCD, BE
ĐỀ SỐ 2
Thời gian làm bài: 40 phút
I. PHẨN TRẮC NGHIỆM
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Bài 1. Kết quả của phép cộng 28 + 37 là:
A. 65 B. 64 C. 55 D. 56
Bài 2. Kết quả của phép trừ 82 14 là:
A. 41 B. 67 C. 68 D. 78
Bài 3. Kết quả của 73 28 + 39 là:
A. 41 B. 67 C. 84 D. 78
Bài 4. Kết quả của 95 59 17 :
A. 41 B. 67 C. 68 D. 19
Bài 5. Kết quả của 100 64 + 26 là:
A. 62 B. 67 C. 84 D. 78
Bài 6. Nam một s viên bi, khi cho Hoà 7 viên bi thi Nam còn lại 28 viên bi. Hỏi
lúc đầu Nam bao nhiêu viên bi?
A. 21 viên B. 25 viên C. 35 viên D. 53 viên
27
+
2
8
94
3
5 5
+
+
5
2
9
5
2

Bộ đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 2

Bộ đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2 là đề thi học sinh giỏi có đáp án kèm theo được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 2. Mời các em học sinh cùng thầy cô tham khảo.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Bộ đề ôn thi học sinh giỏi môn Toán 2. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 2 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 2.

Đánh giá bài viết
9 8.901
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 2 Xem thêm