Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 79, 80 SGK Toán 2: Ngày, tháng. Thực hành xem lịch

Giải bài tập trang 79, 80 SGK Toán 2: Ngày, tháng. Thực hành xem lịch

Giải bài tập trang 79, 80 SGK Toán 2: Ngày tháng. Thực hành xem lịch giúp các em học sinh biết đọc tên các ngày trong tháng, bước đầu biết xem lịch và tháng trên một tờ lịch. Đồng thời, làm quen với đơn vị đo thời gian: ngày tháng; củng cố nhận biết về các đơn vị đo thời gian và các biểu tượng về thời điểm, khoảng thời gian.

Giải bài tập trang 76, 77, 78 SGK Toán 2: Ngày, giờ. Thực hành xem đồng hồ

Hướng dẫn giải bài Ngày tháng (bài 1, 2 SGK Toán lớp 2 trang 79)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Đọc, viết (theo mẫu):

Đọc

Viết

Ngày bảy tháng mười một

Ngày 7 tháng 11

Ngày mười lăm tháng mười một

Ngày 20 tháng 11

Ngày 30 tháng 11

Hướng dẫn giải

Đọc

Viết

Ngày bảy tháng mười một

Ngày 7 tháng 11

Ngày mười lăm tháng mười một

Ngày 15 tháng 11

Ngày hai mươi tháng mười một

Ngày 20 tháng 11

Ngày ba mươi tháng mười một

Ngày 30 tháng 11

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

a) Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 12:

Giải bài tập trang 79, 80 SGK Toán 2

Tháng 12 có 31 ngày.

b) Xem tờ lịch trên rồi cho biết:

 • Ngày 22 tháng 12 là thứ mấy? Ngày 25 tháng 12 là thứ mấy?
 • Trong tháng 12 có mấy ngày chủ nhật? Đó là các ngày nào?
 • Tuần này, thứ 6 là ngày 19 tháng 12. Tuần sau, thứ 6 là ngày nào?

Hướng dẫn giải

a.

 • Hàng thứ nhất điền vào các ô trống lần lượt là: 2, 3, 6.
 • Hàng thứ hai điền vào các ô trống lần lượt là: 8, 11, 12.
 • Hàng thứ ba điền vào các ô trống lần lượt là: 15, 17, 20.
 • Hàng thứ tư điền vào các ô trống lần lượt là: 23, 24, 27.
 • Hàng thứ năm điền vào ô trống đầu tiên là 30.

b)

 • Ngày 22 tháng 12 là ngày thứ 2, ngày 25 tháng 12 là ngày thứ năm.
 • Trong tháng 12 ngày có 4 ngày chủ nhật, đó là các ngày 7, 14, 21, 28.
 • Tuần này thứ sáu là ngày 19 tháng 12. Tuần sau là ngày 26 tháng 12.

Hướng dẫn giải bài Thực hành xem lịch (bài 1, 2 SGK Toán lớp 2 trang 80)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 1:

Giải bài tập trang 79, 80 SGK Toán 2

Tháng 1 có 31 ngày

Hướng dẫn giải

 • Hàng thứ nhất điền số 4 vào ô trống cuối cùng.
 • Hàng thứ hai điền vào các ô trống lần lượt là: 6, 9, 10.
 • Hàng thứ ba điền vào các ô trống lần lượt là: 12, 13, 15, 18.
 • Hàng thứ tư điền vào các ô trống lần lượt là: 19, 21, 24, 25.
 • Hàng thứ năm điền vào các ô trống lần lượt là: 27, 28, 30.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đây là tờ lịch tháng 4:

Giải bài tập trang 79, 80 SGK Toán 2

Tháng 4 có 30 ngày:

Xem tờ lịch rồi cho biết"

 • Các ngày thứ sáu trong tháng 4 là các ngày nào?
 • Thứ ba tuần này là ngày 20 tháng 4. Thứ ba tuần trước là ngày nào? Thứ ba tuần sau là ngày nào?
 • Ngày 30 tháng 4 là ngày thứ mấy?

Hướng dẫn giải

 • Thứ sáu trong tháng 4 là các ngày 2, ngày 9, ngày 16, ngày 23, ngày 30.
 • Thứ ba tuần trước là ngày 13 tháng 4. Thứ ba tuần sau là ngày 27 tháng 4.
 • Ngày 30 tháng 4 là ngày thứ sáu.
Đánh giá bài viết
8 3.201
Sắp xếp theo

  Giải bài tập Toán lớp 2

  Xem thêm