Giải Toán lớp 2 trang 135: Luyện tập chung

Giải Toán lớp 2 trang 135: Luyện tập chung bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK Toán 2 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại hệ thống kiến thức, các dạng Toán đã học chuẩn bị cho các bài thi học kì đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải Toán lớp 2 trang 135 câu 1

Tính nhẩm:

2 x 3 =3 x 4 =4 x 5 =5 x 1 =
6 : 2 =12 : 3 =20 : 4 =5 : 5 =
6 : 3 =12 : 4 =20 : 5 =5 : 1 =

Phương pháp giải:

Nhẩm giá trị của phép nhân rồi điền nhanh kết quả của phép chia tương ứng.

Giải chi tiết:

2 x 3 = 63 x 4 = 124 x 5 = 205 x 1 = 5
6 : 2 = 312 : 3 = 420 : 4 = 55 : 5 = 1
6 : 3 = 212 : 4 = 320 : 5 = 45 : 1 = 5

Giải Toán lớp 2 trang 135 câu 2

Tính nhẩm (theo mẫu):

a) 20 x 2 = ?

2 chục x 2 = 4 chục

20 x 2 = 40

30 x 3 =20 x 3 =
20 x 4 =30 x 2 =
40 x 2 =20 x 5 =

b) 40 : 2 = ?

4 chục : 2 = 2 chục

40 : 2 = 20

60 : 2 =60 : 3 =
80 : 2 =80 : 4 =
90 : 3 =80 : 2 =

Phương pháp giải:

Học sinh tính nhẩm theo mẫu và ghi kết quả như sau:

a) 30 x 3 = 9020 x 3 = 60
20 x 4 = 8030 x 2 = 60
40 x 2 = 8020 x 5 = 100
b) 60 : 2 = 3060 : 3 = 20
80 : 2 = 4080 : 4 = 20
90 : 3 = 3080 : 2 = 40

Giải Toán lớp 2 trang 135 câu 3

a) Tìm X:

X x 3 = 15; 4 x X = 28.

b) Tìm y:

y : 2 = 2 y : 5 = 3

Phương pháp giải:

- Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Giải chi tiết:

a) X x 3 = 15

X = 15 : 3

X = 5

4 x X = 28

X = 28 : 4

X = 7

b) y : 2 = 2

y = 2 x 2

y = 4

y : 5 = 3

y = 3 x 5

y = 15

Giải Toán lớp 2 trang 135 câu 4

Cô giáo chia đều 24 tờ báo cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổ được mấy tờ báo?

Phương pháp giải:

Muốn tìm đáp án ta lấy số tờ báo chia cho 4.

Giải chi tiết:

Số tờ báo của mỗi tổ là:

24 : 4 = 6 (tờ báo)

Đáp số: 6 tờ báo

Giải Toán lớp 2 trang 135 câu 5

Xếp 4 hình tam giác thành hình vuông (xem hình vẽ)

Giải bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Ghép các hình tam giác đã cho thành hình vuông.

Giải chi tiết:

Xếp 4 hình tam giác thành hình vuông như sau:

Giải bài tập Toán lớp 2

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 136 SGK Toán 2: Luyện tập chung (tiếp theo)

Ngoài Giải Toán lớp 2 trang 135: Luyện tập chung trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 2 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn Thông tư 22 của Bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 2, và môn Toán 2.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 năm học 2020 - 2021 do VnDoc biên soạn:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2020 - 2021

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm học 2020 - 2021

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 năm học 2020 - 2021 Hay chọn lọc:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2020 - 2021

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm học 2020 - 2021

Đánh giá bài viết
11 7.353
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm