Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 1

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 1 giúp các em học sinh học tốt và ôn thi tốt, rèn luyện kỹ năng giải bài tập, chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra giữa học kì 2 lớp 2 đạt kết quả cao.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 1

Thời gian làm bài: 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3,5 điểm

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1.(M1- 0,5 đ) Số liền trước của 80 là:

A. 79

B. 80

C. 81

D. 82

Câu 2. (M1- 0,5 đ) Số thích hợp điền vào chỗ chấm 60 cm = …. dm là:

A. 6 dm

B. 6

C. 60

D. 6 cm

Câu 3. (M3- 0,5 đ) Các số 28; 37; 46; 52 được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 46; 37; 52; 28

B. 28; 37; 46; 52

C. 52; 46; 37; 28

Câu 4. (M2- 0,5 đ) Số lớn hơn 74 và nhỏ hơn 76 là:

A. 73

B. 77

C. 75

D. 76

Câu 5. (M3- 0,5 đ) Hiệu của 64 và 31 là:

A. 33

B. 77

C. 95

D. 34

Câu 6. (M4- 1đ) Số hình tam giác có trong hình bên là:

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

PHẦN TỰ LUẬN: 6,5 điểm

Bài 1. (M1-2 điểm) Đặt tính rồi tính

44 + 37                                 95 – 58                  38 + 56                        66 – 8

Bài 2. (M2-2 điểm) Tìm x, biết:

a, x + 15 = 41

b, x – 23 = 39

Bài 3. (M3-1,5 điểm). Có hai thùng dầu. Thùng thứ nhất chứa 33 lít dầu và chứa nhiều hơn thùng thứ hai 8 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai chứa bao nhiêu lít dầu?

Bài 4 (1 điểm): Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số trừ là số bé nhất có hai chữ số.

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (3,5 điểm)

Câu số

1

2

3

4

5

6

Ý đúng

A

B

C

C

A

D

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

II. Phần tự luận (6,5 điểm)

Câu 1: 2 điểm (Mỗi phần đặt tính và tính đúng 0,5đ)

Câu 2: 1 điểm, mỗi phần đúng 0,5 điểm

a. x + 15 = 41

x = 41 – 15

x = 26

b. x – 23 = 39

x = 39 + 23

x = 62

Câu 3: 1,5 điểm Bài giải:

Thùng thứ nhất có số lít dầu là: (0,5 đ)

33 – 8 = 25 (lít) (0,5 đ)

Đáp số: 25 lít (0,5 đ)

Câu 4: 1 điểm:

Số bị trừ là: 99. Số trừ là: 10 (0,5 đ)

Hiệu hai số là: 99 – 10 = 89 (0,5 đ)

Đáp số: 89

Ngoài Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 1 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 hay Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên và xã hội 2, Bài tập cuối tuần lớp 2,.... để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Đánh giá bài viết
6 5.134
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 2 Xem thêm