Giải bài tập trang 55 SGK Toán 2: Luyện tập

Giải bài tập trang 55 SGK Toán 2: Luyện tập

Giải bài tập trang 55 SGK Toán 2: Luyện tập là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 2, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập trang 54 SGK Toán 2: 52 - 28

Hướng dẫn giải bài Luyện tập (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 55)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

12 – 3 = 12 – 5 = 12 – 7 = 12 – 9 =

12 – 4 = 12 – 6 = 12 – 8 = 12 – 10 =

Hướng dẫn giải

12 – 3 = 9 12 – 5 = 7 12 – 7 = 5 12 – 9 = 3

12 – 4 = 8 12 – 6 = 6 12 – 8 = 4 12 – 10 = 2

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính:

a) 62 – 27; 72 – 15; 32 – 8.

b) 53 + 19; 36 + 36; 25 + 27.

Hướng dẫn giải

a) Đáp án lần lượt là: 35, 57, 24

b) Đáp án lần lượt là: 72, 72, 52

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tìm x:

a) x + 18 = 52; b) x + 24 = 62; c) 27 + x = 82.

Hướng dẫn giải

a) x + 18 = 52 b) x + 24 = 62 c) 27 + x = 82

x = 52 – 18 x = 62 – 24 x = 82 – 27

x = 34 x = 38 x = 55

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Vừa gà vừa thỏ có 42 con, trong đó có 18 con thỏ. Hỏi có bao nhiêu con gà?

Hướng dẫn giải

Số con gà có là:

42 – 18 = 24 (con gà)

Đáp số: 24 con gà.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Giải bài tập trang 55 SGK Toán 2

Có bao nhiêu hình tam giác?

A. Có 7 hình tam giác.

B. Có 8 hình tam giác

C. Có 9 hình tam giác

D. Có 10 hình tam giác.

Hướng dẫn giải

Khoanh tròn chữ D.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 56 SGK Toán 2: Tìm số bị trừ

Đánh giá bài viết
3 4.095
Sắp xếp theo

Giải bài tập Toán lớp 2

Xem thêm