Giải bài tập trang 60 SGK Toán 2: Luyện tập

Giải bài tập trang 60 SGK Toán 2: Luyện tập

Giải bài tập trang 60 SGK Toán 2: Luyện tập với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập trang 59 SGK Toán 2: 53 - 15

Hướng dẫn giải bài Luyện tập (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 60)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

13 – 4 = 13 – 6 = 13 – 8 =

13 – 5 = 13 – 7 = 13 – 9 =

Hướng dẫn giải

13 – 4 = 9 13 – 6 = 7 13 – 8 = 5

13 – 5 = 8 13 – 7 = 6 13 – 9 = 4

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính:

a) 63 – 35; 73 – 29; 33 – 8

b) 93 – 46; 83 – 27; 43 – 14.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập Toán lớp 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính:

33 – 9 – 4 = 63 – 7 – 6 = 42 – 8 – 4 =

33 – 13 = 63 – 13 = 42 – 12 =

Hướng dẫn giải

33 – 9 – 4 = 20 63 – 7 – 6 = 50 42 – 8 – 4 = 30

33 – 13 = 20 63 – 13 = 50 42 – 12 = 30

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Cô giáo có 63 quyển vở, cô đã phát cho học sinh 48 quyển vở. Hỏi cô giáo còn bao nhiêu quyển vở?

Hướng dẫn giải

Số quyển vở cô giáo còn lại là:

63 – 48 = 15 (quyển vở)

Đáp số: 15 quyển vở.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

43 – 26 = ?

Kết quả của phép tính là:

A. 27

B. 37

C. 17

D. 69

Hướng dẫn giải

Khoanh vào đáp án C.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 61 SGK Toán 2: 14 trừ đi một số 14 - 8

Đánh giá bài viết
1 2.868
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm