Giải vở bài tập Toán 2 bài 55: 13 trừ đi một số 13 - 5

Giải vở bài tập Toán 2 bài 55 trang 59

Giải vở bài tập Toán 2 bài 55: 13 trừ đi một số 13 - 5 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh biết cách lập bảng trừ có nhớ dạng 13 - 5 và học thuộc lòng bảng trừ, vận dụng bảng trừ vào tính và giải toán.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 55 câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 59

Câu 1. Tính nhẩm

a)

8 + 5 =..…

5 + 8 =..…

13 − 8 =..…

13 − 5 =..…

7 + 6 =..…

6 + 7 =..…

13 − 7 =..…

13 − 6 =..…

9 + 4 =..…

4 + 9 =..…

13 − 9 =..…

13 − 4 =.....

b)

13 − 3 − 4 =..…

13 − 7 =..…

13 − 3 − 6 =..…

13 − 9 =..…

13 − 3 − 2 =..…

13 − 5 =..…

Câu 2. Tính:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 55: 13 trừ đi một số 13 - 5

Câu 3. Một cửa hàng có 13 quạt điện, đã bán 9 quạt điện. Hỏi cửa hàng đó còn lại mấy quạt điện?

Câu 4. Vẽ 3 đoạn thẳng cùng cắt nhau tại một điểm.

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1

a)

8 + 5 = 13

5 + 8 = 13

13 − 8 = 5

13 − 5 = 8

7 + 6 = 13

6 + 7 = 13

13 − 7 = 6

13 − 6 = 7

9 + 4 = 13

4 + 9 = 13

13 − 9 = 4

13 − 4 = 9

b)

13 − 3 − 4 = 6

13 − 7 = 6

13 − 3 − 6 = 4

13 − 9 = 4

13 − 3 − 2 = 8

13 − 5 = 8

Câu 2.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 54

Câu 3.

Tóm tắt

Cửa hàng có : 13 cái quạt

Bán : 9 cái quạt

Còn :… cái quạt?

Bài giải

Cửa hàng còn lại số quạt điện là:

13 – 9 = 4 (quạt điện)

Đáp số: 4 quạt điện

Câu 4.

Ta có thể gọi 3 đoạn thẳng AB, CD, EF cùng cắt nhau tại điểm I.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 54 câu 4

>>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 2 bài 56: 33 -5

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 3.130
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm