Giải bài tập trang 26 SGK Toán 2: 7 cộng với một số 7 + 5

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 26

Giải bài tập SGK Toán 2 trang 26: 7 cộng với một số 7 + 5 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài tập phép cộng 7 cộng với một số 7 + 5. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài 7 cộng với một số 7 + 5 SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 26)

Bài 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

7 + 4 = 7 + 6 = 7 + 8 = 7 + 9 =

4 + 7 = 6 + 7 = 8 + 7 = 9 + 7 =

Bài giải

7 + 4 = 11 7 + 6 = 13 7 + 8 = 15 7 + 9 = 16

4 + 7 = 11 6 + 7 = 13 8 + 7 = 15 9 + 7 = 16

Bài 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 26

Bài giải

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 26

Bài 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính nhẩm:

7 + 5 = 7 + 6 =

7 + 3 + 2 = 7 + 3 + 3 =

7 + 8 = 7 + 9 =

7 + 3 + 5 = 7 + 3 + 6 =

Bài giải

7 + 5 = 12 7 + 6 = 13

7 + 3 + 2 = 12 7 + 3 + 3 = 13

7 + 8 = 15 7 + 9 = 16

7 + 3 + 5 = 15 7 + 3 + 6 = 16

Bài 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Em 7 tuổi, anh hơn em 5 tuổi. Hỏi anh bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Số tuổi của anh là

7 + 5 = 12 (tuổi)

Đáp số: 12 tuổi.

Bài 5. (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Điền dấu + hoặc dấu - vào chỗ chấm để được kết quả đúng:

a) 7 ... 6 = 13 b) 7 ... 3 ... 7 = 11

Bài giải

a) 7 + 6 = 13 b) 7 - 3 + 7 = 11

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 27 SGK Toán 2: 47 + 5

Đánh giá bài viết
5 2.019
Sắp xếp theo

Giải bài tập Toán lớp 2

Xem thêm