Giải Toán lớp 2 trang 136: Luyện tập chung (tiếp theo)

Giải bài tập trang 136 SGK Toán 2: Luyện tập chung (tiếp theo) bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK Toán 2 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại hệ thống kiến thức, các dạng Toán đã học chuẩn bị cho các bài thi học kì đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải Toán lớp 2 trang 136 câu 1

Tính nhẩm:

a) 2 x 4 =           3 x 5 =          4 x 3 =          5 x 2 =

8 : 2 =               15 : 3 =         12 : 4 =          10 : 5 =

8 : 4 =               15 : 5 =         12 : 3 =          10 : 2 =

b)

2cm x 4 =          10cm : 5 =           4cm x 2 =

5dm x 3 =          12cm : 4 =          8cm : 2 =

4l x 5 =              18l : 3 =               10dm : 2 =

Hướng dẫn giải

a) 2 x 4 = 8              3 x 5 = 15                  4 x 3 = 12              5 x 2 = 10

8 : 2 = 4                  15 : 3 = 5                   12 : 4 = 3                10 : 5 = 2

8 : 4 = 2                   15 : 5 = 3                  12 : 3 = 4                10 : 2 = 5

b)

2cm x 4 = 8cm                    10cm : 5 = 2cm               4cm x 2 = 8cm

5dm x 3 = 15dm                  12cm : 4 = 3cm               8cm : 2 = 4cm

4l x 5 = 20l                          18l : 3 = 6l                       10dm : 2 = 5dm.

Giải Toán lớp 2 trang 136 câu 2

Tính:

a) 3 x 4 + 8 =                                      b) 2 : 2 x 0 =

3 x 10 – 14 =                                          0 : 4 + 6 =

Hướng dẫn giải

a) 3 x 4 + 8 = 12 + 8 = 20                               b) 2 : 2 x 0 = 1 x 0 = 1

3 x 10 – 14 = 30 – 14 = 16                                0 : 4 + 6 = 0 + 6 = 6

Giải Toán lớp 2 trang 136 câu 3

a) Có 12 học sinh chia đều thành 4 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy học sinh?

b) Có 12 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 3 học sinh. Hỏi chia được thành mấy nhóm?

Hướng dẫn giải

a) Số học sinh trong mỗi nhóm là:

12 : 4 = 3 (học sinh)

Đáp số: 3 học sinh

b) Số nhóm học sinh là:

12 : 3 = 4 (nhóm)

Đáp số: 4 nhóm

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 139 SGK Toán 2: So sánh các số tròn trăm

Ngoài Giải Toán lớp 2 trang 136: Luyện tập chung (tiếp theo) trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 2 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn Thông tư 22 của Bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 2, và môn Toán 2.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 năm học 2020 - 2021 do VnDoc biên soạn:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2020 - 2021

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm học 2020 - 2021

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 năm học 2020 - 2021 Hay chọn lọc:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2020 - 2021

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm học 2020 - 2021

Đánh giá bài viết
10 3.742
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm