Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 5

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 5 giúp các em học sinh học tốt và ôn thi tốt, rèn luyện kỹ năng giải bài tập, chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra giữa học kì 2 lớp 2 đạt kết quả cao.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 5

I. Trắc nghiệm:

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số liền sau của 89 là:

A. 88

B. 90

C. 80

D. 91

Câu 2. Tổng của 15 và 36 là:

A. 48

B. 49

C. 51

D. 54

Câu 3. Số tròn chục bé nhất có 2 chữ số là:

A. 80

B. 90

C. 10

D. 100

Câu 4. x - 26 = 18 vậy y là:

A. 34

B. 8

C. 54

D. 44

Câu 5. Kết quả của: 26dm + 22dm là:

A. 40dm

B. 48

C. 48dm

D. 40cm

Câu 6. Số: 3dm4cm=......cm?

A. 340

B. 34

C. 304

D. 7

Câu 7. Số ?

4 giờ chiều hay còn gọi ..…. giờ.

A. 13

B. 14

C. 15

D. 16

Câu 8. Số hình tứ giác ở hình bên là:

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 5

A. 2 hình

B. 3 hình

C. 4 hình

D. 5 hình

II. Phần tự luận:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

36 + 27

…………………..

…………………..

………………….

29 + 47

…………………..

…………………..

…………………..

72 - 36

…………………..

…………………..

…………………..

100 - 25

…………………..

…………………..

……………………..

Bài 2. Tìm x:

a) x + 48 = 72

…………………..

…………………..

…………………..

b) X – 64 = 27 + 3

…………………..

…………………..

…………………..

Bài 3. Lan hái được 24 bông hoa. Lan hái được ít hơn Mai 5 bông hoa. Hỏi Mai hái được bao nhiêu bông hoa?

Bài giải

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 4. Tìm tổng của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số với số lớn nhất có một chữ số?

Bài giải

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 5

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: 4 điểm (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

B

C

C

D

C

B

D

D

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1: (2 điểm): Đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.

Bài 2: (1 điểm): Đúng mỗi biểu thức được 0,5 điểm.

a

b

X = 24

X = 94

Câu 3: 1.5 điểm

Bài giải:

Mai có số bông hoa là:: (0,5 điểm)

24 + 5 = 29 (bông) (0,75 điểm)

Đáp số: 29 bông hoa (0,25điểm)

Câu 4: 1 điểm

Bài giải:

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là 90. (0,25 điểm)

Số lớn nhất có một chữ số là 9 (0,25 điểm)

Tổng của chúng là: 90 +9 = 99 (0,5 điểm)

Đáp số: 90

(Điểm trình bày toàn bài: 0,5 điểm)

Ngoài Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 5 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 hay Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên và xã hội 2, Bài tập cuối tuần lớp 2,.... để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Đánh giá bài viết
13 2.059
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 2 lớp 2

    Xem thêm