Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 4

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 4 giúp các em học sinh học tốt và ôn thi tốt, rèn luyện kỹ năng giải bài tập, chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra giữa học kì 2 lớp 2 đạt kết quả cao.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 4

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau mà tổng hai chữ số của số đó bằng 8 là

A. 78

B. 79

C. 80

D. 81

Câu 2. Trong một phép trừ, số bị trừ là 42, hiệu là 18. Số trừ là:

A. 24

B. 60

C. 42

D. 18

Câu 3. Viết tổng 5 + 5 + 5 + 5 thành tích ta được:

A. 5 × 4

B. 5 × 6

C. 5 × 3

D. 5 × 2

Câu 4. Thứ hai tuần này là ngày 12. Hỏi thứ hai tuần sau là ngày bao nhiêu?

A. 17

B. 18

C. 19

D. 20

Câu 5. Tìm x, biết: x × 5 = 25

A. x = 3

B. x = 4

C. x = 5

D. x = 2

Câu 6. Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 4

A. 48cm

B. 49 cm

C. 50cm

D. 51cm

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Tính:

3 × 7 =

5 lít × 2 =

20 : 5 =

35kg : 5 =

Câu 8. (1 điểm) Tìm x, biết:

a) 3 × x = 27

b) x : 5 = 4

Câu 9. (2 điểm) Có 18 bạn chia đều thành 3 nhóm, sau đó mỗi nhóm lại chia thành hai nhóm nhỏ. Hỏi:

a) Mỗi nhóm có mấy bạn?

b) Có tất cả nhiêu nhóm nhỏ?

Câu 10. (2 điểm) Một hộp bút chì có 12 chiếc. Sau khi lấy đi \frac{1}{3} số bút để bán thì trong hộp còn lại bao nhiêu chiếc bút chì?

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 4

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Chọn C

Câu 2. Chọn A

Câu 3. Chọn A

Câu 4. Chọn C

Câu 5. Chọn C

Câu 6. Chọn A

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7.

3 × 7 = 21

5 lít × 2 = 10 lít

20 : 5 = 4

35kg : 5 = 7kg

Câu 8.

a.

3 × x = 27

x = 27 : 3

x = 9

b.

x : 5 = 4

x = 4 × 5

x = 20

Câu 9.

Bài giải

a) Mỗi nhóm có số bạn là:

18 : 3 = 6 (bạn)

b) Có số nhóm nhỏ là:

2 × 3 = 6 (nhóm)

Đáp số: a) 6 bạn; b) 6 nhóm

Câu 10.

Bài giải

Đã bán số bút chì là:

12 : 3 = 4 (bút chì)

Trong hộp còn lại số bút chì là:

12 - 4 = 8 (chiếc)

Đáp số: 8 chiếc bút chì

Ngoài Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 4 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 hay Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên và xã hội 2, Bài tập cuối tuần lớp 2,.... để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Đánh giá bài viết
1 1.246
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 2 Xem thêm