Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 2

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 2 giúp các em học sinh học tốt và ôn thi tốt, rèn luyện kỹ năng giải bài tập, chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra giữa học kì 2 lớp 2 đạt kết quả cao.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 2

Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1đ)

6dm = .......cm

90cm=...... dm

Câu 2: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (1đ)

a) Số liền sau của số 79 là:

A. 78

B. 70

C. 80

D. 97

b) Số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số là:

A. 50

B. 90

C. 80

D. 10

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (1đ)

a. 45 l – 18 l + 8 l =... l

b. 39 kg + 4 kg – 20 kg = ...kg

Câu 4: Đúng ghi Đ sai ghi S: (1đ)

a. 13 – 8 = 6

c. 94 – 48 = 46

b. 42 +17 = 59

d. 37 + 58 = 89

Câu 5: Đặt tính rồi tính: (2đ)

a. 25 + 7

b. 66 + 28

c. 77 – 59

d. 100 - 14

Câu 6: Tìm x: (1đ)

a) x - 55 = 45

b) x + 49 = 90

Câu 7: Tóm tắt và giải bài toán sau: (2đ)

Khối lớp Hai có 94 học sinh. Khối lớp Ba có ít hơn khối lớp Hai 16 học sinh. Hỏi khối lớp Ba có bao nhiêu học sinh?

Câu 8: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Trong hình bên, có: (1đ)

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 2

a. Có ...... hình tam giác

b. Có .......hình tứ giác

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 2

Mức 1:

Câu 1: (1 điểm)

6dm = 60cm

90cm= 9dm

- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 2: (1 điểm)

a) C ; b) B

- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Mức 2:

Câu 3: Điền số vào ô trống: (1điểm)

a. 45 l – 18 l + 8 l = 35 l

b. 39 kg + 4 kg – 20kg = 23 kg

- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 4: (1 điểm)

a. S ; b. Đ; c. Đ; d. S

- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 5: (2 điểm)

- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. (đặt tính đúng 0,25đ, tính đúng kết quả 0,25đ)

a. 32

b. 94

c. 18

d. 86

Câu 6: (1 điểm)

a) x - 55 = 45

x = 45 + 55

x = 100

b) x + 49 = 90

x = 90 – 49

x = 41

- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 7: (2 điểm)

Tóm tắt:

Khối lớp Hai: 94 học sinh.

Khối lớp Ba ít hơn khối lớp Hai: 16 học sinh

Khối lớp Ba: .... học sinh?

Bài giải

Số học sinh khối lớp Ba có là:

94 – 16 = 78 (học sinh)

Đáp số: 78 học sinh

- Viết đúng tóm tắt được 0,5 điểm

- Viết đúng câu lời giải: 0,5 điểm

- Viết đúng phép tính và tính đúng kết quả: 0,5 điểm

- Viết đáp số: 0,5 điểm

Câu 8: (1 điểm)

a. Có 4 hình tam giác

b. Có 2 hình tứ giác

- Mỗi câu a, b đúng được 0,5 điểm

Ngoài Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 2 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 hay Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên và xã hội 2, Bài tập cuối tuần lớp 2,.... để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Đánh giá bài viết
2 2.543
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 2 Xem thêm