Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 2: Ôn tập về đo lường

Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 2: Ôn tập về đo lường

Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 2: Ôn tập về đo lường với đáp án và hướng dẫ giải chi tiết giúp các em học sinh hiểu được cách xác định khối lượng (qua sử dụng cân), xem lịch để biết số ngày trong mỗi tháng và các ngày trong tuần lễ. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 85 SGK Toán 2: Ôn tập về hình học

Hướng dẫn giải bài ôn tập về hình học (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 86, 87)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

a) Con vịt cân nặng mấy ki-lô-gam?

b) Gói đường cân nặng mấy ki-lô-gam?

c) Lan cân nặng mấy ki-lô-gam?

Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 2

Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

a. Con vịt cân nặng 3kg.

b. Gói đường cân nặng 4kg.

c. Lan cân nặng 30kg.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Xem lịch rồi cho biết:

Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 2

a) Tháng 10 có bao nhiêu ngày? Có mấy ngày chủ nhật? Đó là các ngày nào?

b) Tháng 11 có bao nhiêu ngày? Có mấy ngày chủ nhật? Có mấy ngày thứ năm?

c) Tháng 12 có bao nhiêu ngày? Có mấy ngày chủ nhật? Có mấy ngày thứ bảy? Em được nghỉ các ngày chủ nhật và các ngày thứ bảy, như vậy trong tháng 12 em được nghỉ bao nhiêu ngày?

Hướng dẫn giải

a. Tháng 10 có 31 ngày. Có 4 ngày chủ nhật đó là các ngày 5, ngày 12, ngày 19, ngày 26.

b. Tháng 11 có 30 ngày. Có 5 ngày chủ nhật đó là các ngày 2, ngày 9, ngày 16, ngày 23, ngày 30. Có 4 ngày thứ năm đó là các ngày 6, ngày 13, ngày 20, ngày 27.

c. Tháng 12 có 31 ngày. Có 4 ngày chủ nhật đó là ngày 7, ngày 14, ngày 21, ngày 28. Có 4 ngày thứ bảy đó là các ngày 6, ngày 13, ngày 20, ngày 27. Vậy trong tháng 12 em được nghỉ 8 ngày.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Xem tờ lịch ở bài 2 rồi cho biết:

a) Ngày 1 tháng 10 là ngày thứ mấy?

Ngày 10 tháng 10 là ngày thứ mấy?

b) Ngày 20 tháng 11 là ngày thứ mấy?

Ngày 30 tháng 11 là ngày thứ mấy?

c) Ngày 19 tháng 12 là ngày thứ mấy?

Ngày 30 tháng 12 là ngày thứ mấy?

Hướng dẫn giải

a) Ngày 1 tháng 10 là ngày thứ tư

Ngày 10 tháng 10 là ngày thứ sáu

b) Ngày 20 tháng 11 là ngày thứ năm

Ngày 30 tháng 11 là ngày thứ chủ nhật

c) Ngày 19 tháng 12 là ngày thứ sáu

Ngày 30 tháng 12 là ngày thứ ba.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

a) Các bạn chào cờ lúc mấy giờ?

Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 2

b) Các bạn tập thể dục lúc mấy giờ?

Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

a. Các bạn chào cờ đầu tuần lúc 7 giờ.

b. Các bạn học thể dục lúc 9 giờ.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 88 SGK Toán 2: Ôn tập về giải Toán

Đánh giá bài viết
4 4.770
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm