Bài tập 47 + 25

Bài tập Toán lớp 2: 47 + 25 là tài liệu do VnDoc biên soạn với các bài tập Toán lớp 2 cơ bản, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 2 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các em.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Lý thuyết cần nhớ về phép tính 47 + 25

+ Phép cộng 47 + 5 là phép cộng có nhớ giữa hai số có hai chữ số

Đặt tính:

Bài tập 47 + 25

Hàng đơn vị: 7 cộng với 5 bằng 12, viết 2 nhớ 1

Hàng chục: 4 cộng với 2 bằng 6, thêm 1 (nhớ ở hàng đơn vị), được 7, viết 7

B. Bài tập vận dụng về phép tính 47 + 25

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính 17 + 54 là:

A. 73 B. 72 C. 71 D. 70

Câu 2: Lớp 2A có 17 học sinh nữ và 18 học sinh nam. Lớp 2A có tất cả số học sinh là:

A. 38 học sinh B. 35 học sinh C. 36 học sinh D. 34 học sinh

Câu 3: Kết quả của phép tính 37 + 29 là:

A. 66 B. 65 C. 67 D. 62

Câu 4: Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?

A. 67 + 26 B. 81 + 7 C. 77 + 15 D. 90 + 2

Câu 5: Tính nhẩm 38 + 12 + 6 được kết quả là:

A. 53 B. 55 C. 54 D. 56

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số hạng 27 47 56 43 25
Số hạng 24 38 27 17 37
Tổng     83    

Bài 2: Tính:

22 + 17 = 36 + 17 = 33 + 27 = 47 + 18 =

Bài 3: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

17 + 24 …. 16 + 27 37 + 28 … 66 33 + 24 … 31 + 27
27 + 34 … 26 + 35 67 … 24 + 48 57 + 14 … 77

Bài 4: Giải bài toán theo lời tóm tắt sau:

Rổ cam có: 36 quả

Rổ quýt có: 47 quả

Cả hai rổ có: …quả?

C. Lời giải bài tập về phép tính 47 + 25

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
C B A A D

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

Số hạng 27 47 56 43 25
Số hạng 24 38 27 17 37
Tổng 51 85 83 60 62

Bài 2:

22 + 17 = 39 36 + 17 = 53 33 + 27 = 60 47 + 18 = 65

Bài 3:

17 + 24 < 16 + 27 37 + 28 < 66 33 + 24 < 31 + 27
27 + 34 = 26 + 35 67 < 24 + 48 57 + 14 < 77

Bài 4:

Cả hai rổ có số quả là:

36 + 47 = 83 (quả)

Đáp số: 83 quả

--------

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán lớp 2: 47 + 25. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 2 nâng caobài tập môn Toán lớp 2 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 439
Sắp xếp theo

Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm