Phiếu bài tập Toán lớp 2: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc

Phiếu ôn tập Toán 2 SGK 103

Phiếu bài tập Toán lớp 2 bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và phần tự luận sách giáo khoa toán lớp 2 trang 103 giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức. Mời các em tham khảo.

Họ và tên: .................................Lớp: 2.....

PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 2

ĐƯỜNG GẤP KHÚC – ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC (SGK – Trang 103)

A. KIỂM TRA BÀI CŨ

* Khoanh tròn vào câu có đáp án đúng

1 - Hình vẽ sau được gọi là đoạn thẳng hay đường thẳng?

Phiếu bài tập Toán lớp 2: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc

A. Đoạn thẳng AB B. Đường thẳng AB

2 - Hình vẽ bên có số đoạn thẳng là:

Phiếu bài tập Toán lớp 2: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc

A. 1 đoạn thẳng B. 2 đoạn thẳng C. 3 đoạn thẳng

B. BÀI MỚI

Phiếu bài tập Toán lớp 2: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc

- Đường gấp khúc ABCD gồm ba đoạn thẳng AB,BC và CD

- Độ dài đường gấp khúc ABCD là tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD

2cm + 4cm + 3m = 9cm

C. LUYỆN TẬP

1 - Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm:

a) Hai đoạn thẳng b) Ba đoạn thẳng

Phiếu bài tập Toán lớp 2: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc

2 - Tính độ dài đường gấp khúc ( theo mẫu)

a) Phiếu bài tập Toán lớp 2: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc

Mẫu : Bài giải

Độ dài đường gấp khúc MNPQ là :

3 + 2 + 4 = 9(cm)

Đáp số: 9cm

b) Phiếu bài tập Toán lớp 2: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc

3 - Một đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.

Phiếu bài tập Toán lớp 2: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc

Trò chơi: Giải cứu sinh vật biển

Câu 1- Tên gọi của đường gấp khúc dưới đây là:

Phiếu bài tập Toán lớp 2: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc

A. MPNQ B. MNPQ C. NMPQ D. MQPN

Câu 2 - Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

Phiếu bài tập Toán lớp 2: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc

A. 10dm B. 15dm C. 15cm C. 12dm

Câu 3 - Tính độ dài của đường gấp khúc

Phiếu bài tập Toán lớp 2: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc

A. 3 + 3 + 3 = 9 (cm) B. 3 x 4 = 14 ( cm)

C. 3 + 3 + 3 + 3 = 12 ( cm) D. 3 x 4 = 12(cm)

Ngoài Phiếu bài tập Toán lớp 2: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 2 lớp 2, đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 2, Tiếng Việt 2, Tiếng Anh lớp 2. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 2.185
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 2 Xem thêm