Giải bài tập trang 156 SGK Toán 2: Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000

Giải bài tập trang 156 SGK Toán 2: Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000

Giải bài tập trang 156 SGK Toán 2: Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 với lời giải tương ứng từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập các kiến thức về phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 và cách giải các dạng bài tập phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 155 SGK Toán 2: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

Hướng dẫn giải bài Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 (bài 1, 2, 3 trang 156/SGK Toán 2)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính:

Giải bài tập trang 156 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

a. Kết quả bằng 686

b. Kết quả bằng 799

c. Kết quả bằng 857

d. Kết quả bằng 268

e. Kết quả bằng 577

f. Kết quả bằng 827

g. Kết quả bằng 439

h. Kết quả bằng 199

i. Kết quả bằng 380

j. Kết quả bằng 787

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính:

a) 832 + 152 257 + 321

b) 641 + 307 936 + 23

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 156 SGK Toán 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính nhẩm (theo mẫu):

a) 200 + 100 = 300 500 + 100 = 200 + 200 =

500 + 200 = 300 + 100 = 500 + 300 =

300 + 200 = 600 + 300 = 800 + 100 =

b) 800 + 200 = 1000

400 + 600 = 500 + 500 =

Hướng dẫn giải

a) 200 + 100 = 300 500 + 100 = 600 200 + 200 = 400

500 + 200 = 700 300 + 100 = 400 500 + 300 = 800

300 + 200 = 500 600 + 300 = 900 800 + 100 = 900

b) 800 + 200 = 1000

400 + 600 = 1000 500 + 500 = 1000

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 157 SGK Toán 2: Luyện tập phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000

Đánh giá bài viết
9 738
Sắp xếp theo

Giải bài tập Toán lớp 2

Xem thêm