Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 17 SGK Toán 2: 49 + 25

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 17

Giải bài tập SGK Toán 2 trang 17: 49 + 25 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài tập phép cộng 9 cộng với một số 49 + 25. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài 49 + 25 SGK toán 2 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 17)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính:

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 17

Hướng dẫn giải

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 17

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

9

29

9

49

59

Số hạng

6

18

34

27

29

Tổng

15

Hướng dẫn giải

Số hạng

9

29

9

49

59

Số hạng

6

18

34

27

29

Tổng

15

47

43

76

88

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Lớp 2A có 29 học sinh, lớp 2B có 25 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt

Lớp 2A: 29 học sinh

Lớp 2B: 25 học sinh

Có tất cả : … học sinh?

Hướng dẫn giải

Số học sinh hai lớp có tất cả là:

29 + 15 = 54 (học sinh)

Đáp số: 54 học sinh.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 18 SGK Toán 2: Luyện tập

Chia sẻ, đánh giá bài viết
7
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm